nieuws

Brabant legt voorwaarden uit voor stort afvalstoffen

bouwbreed

De Dienst VROM van het Streekgewest Brabant-Noordoost informeert bedrijven en instellingen in deze regio over de voorwaarden die de regionale stortplaats Haps aan de acceptatie van afvalstoffen stelt. De dienst verstuurt tevens informatie over de gevolgen van de Provinciale Milieuverordening (PMV), de geldende stortverboden en het aangepaste stortreglement.

Bij deze informatie zit ook een lijst van gecertificeerde bedrijven die het stortmerk mogen voeren. Verder verstrekt de dienst een overzicht van toegelaten bedrijven die bouw- en sloopafval sorteren, kunststoffen verwerken en hout versnipperen. Nadere inlichtingen geeft Afvalsturing Brabant via telefoon 013-5800400. Deze dienst voert de registraties die de PMV voorschrijft uit.

Reageer op dit artikel