nieuws

Bouwfonds dreigt zich terug te trekken: Vraagtekens bij monitor woningmarkt Haaglanden

bouwbreed

Bouwfonds Woningbouw is ontevreden over de woningmarktmonitor van Haaglanden. Volgens de poontwikkelaar is het maar de vraag of het systeem een representatief beeld van de markt geeft. “Tot nu toe leveren alleen de NVM en Bouwfonds informatie aan. Als daar geen verandering in komt stoppen we ermee”, aldus regiodirecteur Peter Ruigrok. Het stadsgewest Haaglanden vindt in een reactie de kritiek “niet helemaal waar”.

De monitoring van de woningmarkt waarmee het stadsgewest Haaglanden vorig jaar is begonnen en waarvan de tweede binnenkort wordt gepresenteerd, voldoet niet. Het principe dat alle betrokken partijen gegevens over zaken als de vraag- en afzetontwikkelingen op de Vinex-locaties en taakstelling en programmering aan het stadsgewest leveren, waarna deze zouden worden verwerkt, geldt echter nog steeds als een landelijk voorbeeld. Immers, in diverse regio’s wordt naar Haaglands voorbeeld een dergelijke monitoring opgezet.

Sturingsinstrumenten

Peter Ruigrok, directeur regio Zuid-West Nederland van Bouwfonds Woningbouw is echter verre van enthousiast. “Bij de start van de monitoring is een beroep gedaan op alle grotere marktpartijen in Haaglanden om informatie toe te leveren. Tot nu toe leveren alleen de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Bouwfonds informatie aan. Onduidelijk is, in hoeverre daarmee een representatief beeld van de markt wordt gegeven. In ieder geval is duidelijk, dat de meeste marktpartijen tot nu toe geen informatie hebben aangeleverd. De derde versie moet wezenlijk anders. Is dat niet het geval dan stoppen we ermee.” Ruigrok zei dit gisteren in Rotterdam op een OTB-studiedag over de monitoring van de Vinex-woningbouw.

Ook het ontbreken van sturingsinstrumenten op het moment dat de woningmarkt om maatregelen vraagt, maakt in de ogen van Ruigrok de monitor zwak. “In Haaglanden wordt nagedacht over een besturingsmodel. Dat zou in de eerste plaats gedragen moeten worden door alle deelnemende gemeenten. Met het ‘paarse’ compromis over Haaglanden, lijkt een draagvlak om tot afspraken te komen verder weg dan ooit. Het maken van goede afspraken over hoe te handelen als de regionale woningmarkt in problemen komt, is naar onze mening een noodzakelijke voorwaarde om enthousiasme voor het toeleveren van informatie door marktpartijen op te brengen.”

Verder hekelt Ruigrok de huidige situatie dat bijna alle gemeenten in Haaglanden informatie van poontwikkelaars vragen. “De veelheid aan vragenlijsten en de uitgebreidheid ervan, verkleint de kans dat een redelijk respons door marktpartijen wordt gegeven”, aldus de Bouwfonds-regiodirecteur, die ter illustratie aangeeft dat het zijn kantoor een extra arbeidskracht zou kosten om aan alle verzoeken te voldoen.

Niet waar

In een reactie zegt ir. B. Emmens, poleider volkshuisvesting van het stadsgewest Haaglanden, de kritiek van Ruigrok “niet helemaal waar” te vinden. “We betrekken steeds meer partijen bij de monitor. Maar de NVM en Bouwfonds zijn op dit moment de twee partijen die goed inzicht in de woningverkoop ke geven.” Daarbij geeft Emmens toe dat ook het stadsgewest niet tevreden is over de huidige hoeveelheid aan informatiestromen. “We moeten kijken hoe dat anders kan.”

Wel deelt hij Ruigrok’s mening dat het jammer is dat vervolgstappen ontbreken als het misgaat met de woningmarkt. “Maar”, voegt Emmens daar aan toe, “wij ke moeilijk roepen dat er met de bouw op een locatie moet worden gestopt. Ik ben benieuwd wie de rekening daar dan van gepresenteerd krijgt.”

Reageer op dit artikel