nieuws

Bouw Zoetermeer-Oosterheem komt een stap dichterbij

bouwbreed

Met de behandeling van het masterplan vandaag in de raadscommissie ruimtelijke ordening wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Vinex-locatie Zoetermeer-Oosterheem. De gemeente Zoetermeer en marktpartijen gaan ondanks conflicterende punten er vooralsnog van uit, dat begin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. Aan de oostzijde van de voormalige groeikern moeten voor het jaar 2005 uiteindelijk 6000 woningen verrijzen.

Het ontwikkelingstraject van de laatste grote Zoetermeerse bouwlocatie is in volle gang. Als de raadscommissie vandaag het Masterplan groen licht geeft kan de bevolking haar zegje over de voornemens doen. Vervolgens moet het college van B en W in september een concept-reactie geven waarna eind september de gemeenteraad een definitief besluit neemt. Daarna worden de uitvoeringsplannen opgesteld zodat volgens een gemeentewoordvoerder begin januari ’98 met de bouw van de eerste fase wordt begonnen.

“Maar”, zo laat de woordvoerder weten, “er zitten nog wel wat conflicterende punten in het plan.” Zo ligt de verhouding land en water nogal gevoelig. En ook de milieuvriendelijkheid van de nieuwe wijk staat ter discussie. “Van belang is ook de aansluiting van de nieuwe wijk op de bestaande bouw. Zaken die toch verder moeten worden uitgewerkt.”

Bouwprogramma

In de verdeling zoals die nu is gemaakt voorziet het woningprogramma in de bouw van 2490 goedkope woningen. Daarvan worden er zeshonderd in de sociale huursector met een maximale huur van f. 713 per maand gerealiseerd. De resterende 1890 sociale huurwoningen mogen maandelijks maximaal f. 1087 gaan kosten. Verder worden er 3320 middeldure woningen, waarvan maximaal 830 in de beleggershuursector met huren tussen de f. 1000 en f. 1500 per maand, gebouwd. Oosterheem krijgt verder 2490 woningen in de koopsector met een prijsniveau tussen de f. 170.000 en de f. 310.000. Evenzoveel huizen worden in de duurdere sector vanaf f. 310.000 gebouwd.

Bij de verdeling van de extra goedkope woningen worden aparte contingenten gereserveerd voor de categorieen jongeren- en ouderenhuisvesting. Daarboven ke nog eens 200 extra woningen gerealiseerd worden voor schoolwoningen, bedrijfswoningen, woningen boven het winkelcentrum en woningen grenzend aan bedrijfsterreinen.

Het masterplan voorziet verder in de realisering van een wijkwinkelcentrum waar het winkelgebeuren in Oosterheem wordt geconcentreerd. Door dit centrum met andere commerciele functies en sociaal-maatschappelijke voorzieningen uit te breiden wordt de positie van de afzonderlijke voorzieningen versterkt. Om te voorkomen dat het centrumgebied er ’s avonds verlaten bij ligt, wordt gekeken of ook woningen in het centrum moeten komen.

Openbaar vervoer

Voor wat betreft het openbaar vervoer wordt het doortrekken van het huidige Zoetermeerse railsysteem bepleit. Ook voor deze raillijn geldt dat hij geen barrieres in de nieuwe wijk mag opwerpen. Aan de oostzijde van het plangebied moet de hogesnelheidslijn die rakelings langs Oosterheem zal scheren worden ingepast. “Onafhankelijk van de vraag of de HSL een hoge ligging krijgt of verdiept wordt aangelegd, zal deze zone worden ingericht als een bedrijvenmilieu in een landschappelijke setting”, aldus Zoetermeer in een toelichting op het masterplan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels