nieuws

Boete voor fraude om subsidie te krijgen

bouwbreed

Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch heeft W.A., werkzaam als adjunct-directeur van de woningstichting St. Mathias, wegens subsidiefraude een boete van f. 10.000 opgelegd. Het is het dubbele van de straf die de rechtbank in Maastricht oplegde in november 1995.

A. kreeg in 1992 ten onrechte f. 130.000 subsidie van het ministerie van VROM voor het samenvoegen van drie woningen aan de Spoorstraat in Meerssen tot een woning. De gemeente Meerssen betaalde het bedrag uit.

A. gaf bij de subsidieaanvraag foutieve inlichtingen over eigendom en voormalige staat van het huis, dat voorheen uit drie zelfstandige wooneenheden zou hebben bestaan. Ook de bestektekening was vervalst. Omdat het huis niet geregistreerd stond als wooneenheid kon er geen subsidie verstrekt worden. De fraude werd ontdekt door rechercheurs van Volkshuisvesting. VROM heeft inmiddels de subsidie terugontvangen van Meerssen.

De gemeente Meerssen heeft de beschikking ingetrokken en een civiele procedure aangespannen om het geld terug te vorderen. Tegen de uitspraak van het hof heeft A. cassatie aangetekend bij de Hoge Raad.

Reageer op dit artikel