nieuws

Bestuurscrisis bij Woonbond over afspraken met coporatiekoepels

bouwbreed

Drie bestuursleden van de Nederlandse Woonbond zijn afgetreden na een conflict over afspraken met de woningbouworganisaties Nationale Woningraad en het NCIV koepel voor woningcorporaties.

Voorzitter Iepke Gietema, secretaris Theo de Man en penningmeester Eef Joosten hebben er hun bestuurstaken neergelegd omdat zij van mening zijn dat twee leden van het dagelijks bestuur eerder gemaakte afspraken hebben geschonden.

Volgens die afspraken zouden de verhuurders- en huurdersorganisaties regelmatig bij elkaar komen voor overleg. “Het ging uitsluitend om de intentie door middel van overleg met elkaar tot afspraken te komen”, licht de afgetreden voorzitter Gietema desgevraagd toe.

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de desbetreffende leden van het dagelijks bestuur hun steun betuigd aan de laatste versie van het wetsvoorstel van PvdA-Tweede-Kamerlid Adrie Duijvensteijn en zich tegelijkertijd gedistantieerd, althans laatdunkend uitgelaten over het voornemen regelmatig met vertegenwoordigers van verhuurdersorganisaties

Reageer op dit artikel