nieuws

Belgische bouw heeft stevige poot in Europese bodem

bouwbreed Premium

Belgie geniet evenals Nederland op het gebied van grote bouw- en infrastructuurwerken wereldwijde bekendheid. Tijdens de industriele revolutie in de vorige eeuw ontwikkelden de Belgische bouwbedrijven een aanzienlijk potentieel. Honderd jaar geleden ontplooiden Belgische aannemers reeds activiteiten in de reusachtige pas ontdekte gebieden van Centraal-Afrika. Rond de eeuwwisseling waren Belgische bedrijven betrokken bij zeer grote en ambitieuze poen, zoals de aanleg van het spoorwegennet in Rusland en China, de Parijse metro en tramlijnen in de Egyptische hoofdstad Cairo.

Tot vandaag is deze verkeersinfrastructuur waarbij Belgische bedrijven waren betrokken, nog altijd in gebruik. De Belgische aannemers hebben er een wereldfaam aan overgehouden. Zij konden zo een indrukwekkende reeks van referenties aanleggen in Afrika, Amerika en het Midden- en Verre Oosten en dat op een groot aantal terreinen zoals de bouw van ziekenhuizen, hotels, kantoorcomplexen en kunstwerken.

Maar ook op het gebied van grootscheepse bagger-, infrastructuur- en allround waterwerken hebben de Belgische bedrijven een stevige reputatie opgebouwd. Zo hebben Vlaamse en Nederlandse baggeraars het grootste deel van de wereldmarkt voor baggerwerken in handen. Deze realisaties gaan doorgaans gepaard met een ver doorgedreven knowhow op het gebied van engineering, studie en expertise. Daarbij treden kwalitatief sterke Belgische studiebureaus geregeld op als gangmakers voor de Belgische bouwbedrijven bij hun binnenlandse en buitenlandse activiteiten.

Bouwexport

Behalve de uitvoering van grote en vaak prestigieuze poen in verschillende werelddelen, neemt ook het belang van de Belgische bouwexport op het Europese vasteland alsmaar toe. Deze evolutie is de laatste jaren sterk aangewakkerd door de verdere Europese integratie en meer bepaald door de verwezenlijking van de Europese eenheidsmarkt. Zo wisten Belgische aannemers belangrijke orders binnen te halen zoals de bouw van de Erasmusbrug en van het metrostation in Rotterdam, van een hotel- en conferentiecentrum op de luchthaven van Schiphol, van de Piet Heintunnel in Amsterdam en van een sluizencomplex en de versterking van de zeedijken in Nederland.

Maar ook elders in Europa veroverden de Belgen belangrijke markten. Zo voeren zij bijvoorbeeld de boorwerken uit voor de aanleg van de metro van Milaan. Zodra de Berlijnse Muur was gevallen, haastten ook Belgische aannemersbedrijven zich oostwaarts, hetgeen resulteerde in het binnenhalen van een verscheidenheid aan bouwpoen in landen als Hongarije, Polen en Rusland.

De Belgische bouwbedrijven krijgen bij hun exportactiviteiten ondersteuning van zowel de federale als de gewestelijke overheid. Daarbij krijgen ze vooral informatie over buitenlandse marktregelingen en afzetmogelijkheden.

Engineering

Niet alleen de Belgische aannemers zijn bij bouwpoen in het buitenland betrokken. Ook veel studie- en engineeringbureaus die op een zeer breed terrein actief zijn, leveren hun bijdrage aan het succesvol maken van de investeringspoen. Hun grote proceskennis ligt aan de basis van tal van recente referentiepoen elders in Europa en daarbuiten. De Belgische studie- en engineeringbureaus zijn met name gespecialiseerd op het gebied van de elektriciteitsproductie en het transport en de distributie daarvan. Tot hun specialiteit behoren voorts technieken voor watervoorziening, afvalzuivering en saneringspoen en alles wat te maken heeft met waterbeheersing, zoals studies en opvolging bij de bouw van stuwdammen en waterkrachtcentrales of de renovatie daarvan. Tevens zijn deze studie- en engineeringsbureaus gespecialiseerd in maritieme studies, waterbouwkundige engineering en baggertechnologie.

Spoorwegen

Op het gebied van de spoorwegen heeft Belgie steeds aan de spits van de vooruitgang gestaan. Het was in 1835 in Belgie dat de eerste spoorlijn van het Europese vasteland werd ingehuldigd.

Belgie heeft zich mettertijd ook gespecialiseerd in de engineering en studie van volledig nieuwe transportnetwerken voor het buitenland, met inbegrip van studie van het verkeer, de bouwwerken, de installatie van de uitrusting en de levering van rollend materieel.

Ruime internationale ervaring heeft Belgie ook op het gebied van de bouw van sleutelklare fabrieken (agro-industrie) en ziekenhuizen. Verder dient de Belgische proceskennis nog vermeld op het gebied van milieubeheer, de engineering en sleutelklare bouw van chemische, petrochemische en farmaceutische complexen, luchthavenengineering en het leggen van pijpleidingen (onshore en offshore).

Bouwmaterialen

Belgie telt enkele zeer grote-, maar vooral veel middelgrote en kleinere studie- en ingenieursbureaus. Daarnaast is er een groot aantal architectenbureaus die in de laatste jaren omwille van hun creativiteit veel opdrachten in Nederland en andere landen van de Europese Unie hebben gekregen. Naast de aannemers, studie-, ingenieursbureaus en architecten vervullen ook de fabrikanten van bouwmaterialen en bouwsystemen een belangrijke rol. Deze subgroep binnen de Belgische bouw vormt toch een vrij belangrijke economische sector die 60.000 werknemers telt en 40 procent van de omzet exporteert.

Reageer op dit artikel