nieuws

Arbouw beantwoordt in brochure vragen Bouwprocesbesluit

bouwbreed

Arbouw heeft een nieuwe brochure beschikbaar, die de meeste gestelde vragen over het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet van antwoord voorziet. Het Bouwprocesbesluit, dat sinds augustus 1994 van kracht is, bepaalt onder meer dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwen, hun activiteiten moeten coordineren om goede arbeidsomstandigheden op de bouwplaats te realiseren.

Bijna twee jaar na de invoering van het Bouwprocesbesluit bestaan bij opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en hun werknemers nog steeds veel vragen bestaan over de juiste en meest praktische invulling van hun verplichtingen. Uit een onderzoek dat staatssecretaris F. de Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt daarnaast dat de kennis over het Bouwprocesbesluit oppervlakkig is en dat de regels nog maar beperkt worden toegepast.

De publicatie belicht het hoe en waarom van het Bouwprocesbesluit in al zijn facetten. Het gaat hierbij om in inventarisatie en evaluatie van risico’s, de rol van de coordinatoren in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase, het Veiligheids- en Gezondheidsplan, het Veiligheids- en Gezondheidsdossier, de kennisgeving aan de Arbeidsinspectie, en overige veelgestelde vragen.

Reageer op dit artikel