nieuws

Als een aap klom de machinist eruit… Omvallende Funderingsmachine veroorzaakt oponthoud op bouwpo

bouwbreed

Gistermiddag is in Blokkem op het bouwpo De Zekerheid van het Pensioenfonds Parking een funderingsmachine omgevallen. De machinist, de heer J. de H. van Klapraak BV uit Blokkem, trachtte een olietank die de brandstof voor de machine had geleverd, voor bijvullen op de grond te zetten. Hij overschreed bij het zwenken de kritische grens van de stabiliteit. Door een wanhoopssprong over de veilige kant van de cabine, wist de machinist zich te redden. Een daartoe gecertificeerd bedrijf tracht thans de milieuschade te beperken door de vele tientallen liters doorzakkende olie met de grond weg te graven.

Uitvoerder H.G. van Sekuurbouw is niet aangenaam gestemd. De funderingsmachine ligt gedemonteerd in de bouwput, de Milieuspecialist is met een shovel en een aantal oliesnuffelaars (zegt H.G.) aan het werk: “We liggen wel even plat”, aldus H.G., “voor ik weer aan de gang kan, moeten eerst die laboratoriumlieden weg. En dat duurt, want die mensen meten meer dan ze graven. Ik hoop maar dat m’n baas een paar dagen extra bij Parking kan bedingen.”

“Het gebeurde om zo’n half vier. Jacob (J. de H.) had de hele dag staan heien, de installatie was afgetankt. De machine stond goed opgesteld op dragline-schotten. We hadden de ondergrond getest, ook in orde. Maar ja, toen (ik zag het ongeveer hiervandaan) ging Jacob ineens die tank uit de put hijsen. We hadden daar niets over afgesproken.”

“Ik zag de rupsen langzaam van de grond komen, de hele toestand kantelde, Jacob had kennelijk het ‘moment’ onderschat, de last hing bij het zwenken te ver van de plaats waar z’n machine was opgesteld. Wel kreeg Jacob z’n foute inschatting vlot in de gaten. Ik zag hem als een aap zo vlug uit z’n cabine klauteren om er vervolgens vanaf te springen. Dat liep gelukkig goed af, maar ik zit met een bouwput vol mensen die ik er eigenlijk liever niet zie. Er moeten voor het weekeinde nog dertig palen de grond in, maar voorlopig ligt de funderingsmachine gedemonteerd langs de kant.”

Onderzoek

De veiligheidskundige van Aboma+Keboma uit Ede, die was opgeroepen door H.G., maakte, nadat hij de machine en de opstelling had bekeken, een berekening die overeenkwam met de inschatting van de uitvoerder. Jacob was buiten z’n limiet gekomen en dat leverde een geoliede bouwput en een boze uitvoerder op.

Jacob, of liever de baas van Jacob, bleek nog iets verkeerd te hebben gedaan. De vereiste papieren waren niet bij de funderingsmachine: geen kraanboek, geen capaciteitstabellen.

De veiligheidskundige moest ze ophalen bij Klapraak BV om de getallen bij elkaar te krijgen. “Geen wonder dat Jacob niet aan rekenen is toegekomen”, vond hij.

Conclusie en advies

De veiligheidskundige concludeerde dat het ongeval had ke worden voorkomen indien de machinist het tabellenboek tot z’n beschikking had gehad en indien hij dat had geraadpleegd. Het hijsen was, indien hij de juiste verhoudingen had gekozen, wel degelijk mogelijk geweest.

Men moet altijd voordat een funderingsmachine wordt opgesteld, nagaan of het bijbehorende kraanboek en de capaciteitstabellen ter plekke zijn. De machinist moet een bewijs van deskundigheid hebben (voor funderingsmachines wit van kleur). Iemand in opleiding kan volstaan met een voorlopig bewijs. Hij moet zich dan wel houden aan de regels die de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) stelt: hij mag alleen werken onder voldoende en deskundig toezicht van of namens de werkgever. Overigens, Jacob had een bewijs; waaruit weer eens blijkt dat een opleiding mooi is maar dat hij pas scoort als het geleerde ook wordt toegepast in de praktijk.

“In de Abomafoon 3.15”, besloot de veiligheidskundige, “is veel informatie over het onderwerp verzameld. Er is voor het opstellen van funderingsmaterieel ook een controlelijst gemaakt (C40). Wie het een en ander wil bestellen kan vanzelfsprekend bij ons terecht.”

Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede Tel. 0318 631481 Fax 0318 632013

Reageer op dit artikel