nieuws

Akkoord in de maak over detachering in buitenland Dubbele betaling premies moet worden voorkomen

bouwbreed Premium

Er is een akkoord tussen de Nederlandse en Belgische bouw in de maak dat regelt welke cao mag worden toegepast bij werken in een van beide landen. Volgens het AVBB is het akkoord er al. De Hout- en Bouwbond CNV weet echter zeker dat het akkoord nog niet rond is. Over het doel zijn partijen het eens: het voorkomen van dubbele premiebetalingen.

De Europese richtlijnen over de toe te passen arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid bij tijdelijk werken in het buitenland zijn onduidelijk en voor velerlei uitleg vatbaar. Daarom willen de sociale partners in de bouw in Belgie en Nederland afspraken maken hoe een en ander wel goed geregeld kan worden, op een zodanige manier dat dubbele betaling van premies wordt voorkomen.

Nu al is, dankzij een bilateraal akkoord, betaling van de Getrouwheidszegel voor Nederlandse werknemers die in Belgie gedetacheerd zijn niet meer nodig. Andere premies daarentegen worden wel dubbel of soms ook onnodig betaald. Zo moeten er wel premies voor het Risicofonds worden betaald, terwijl daar voor in het buitenland werkenden geen uitkeringsrechten tegenover staan.

Momenteel is in de Bouw-cao geregeld dat tijdelijk in het buitenland werkenden na een maand onder de Nederlandse cao vallen. Een uitzondering geldt voor onder meer pensioenfonds, aanvulling ww en het individuele deel van het vut-fonds. Belgen die in Nederland werken moeten dus wel premies betalen voor bijvoorbeeld de collectieve omslag van de vut en Vacantie- en Risicofonds.

Omgekeerd geldt voor Nederlandse werknemers in Belgie dat zij voor een aantal sociale zekerheden dubbel moeten betalen. Die ke pas na omslachtige procedures worden vereffend.

Keuze

De werkgevers zouden graag zien dat er een vrije keuze komt welke cao bij tijdelijke tewerkstelling in het buitenland gehanteerd mag worden. Die vrije keuze tussen de Belgische of de Nederlandse cao geldt dan alleen voor tijdelijke detachering. In dat geval wordt wel de Nederlandse sociale zekerheid verplicht toegepast. Bij niet-detachering wordt de Belgische sociale zekerheid en de Belgische cao gehanteerd. Voor Belgen die in Nederland werken geldt het omgekeerde.

Een en ander moet nu nader worden uitgewerkt in de cao, om precies te zijn een wijziging van artikel 1a. “En dan blijken er nog wat haken en ogen te zijn”, aldus Lex Raadgever van de Hout- en Bouwbond CNV. “Het liefst zouden we zien dat voor Nederlanders die tijdelijk in Belgie werken, de Nederlandse cao van toepassing wordt verklaard. Dat is goed voor de rechtzekerheid.”

Zo blijken er nogal wat verschillen te zijn tussen de diverse (bouwgebonden) regelingen. In Belgie wordt bijvoorbeeld de vut betaald uit de sociale zekerheid plus een kleine toeslag van de werkgevers. Op 11 juni wordt er verder over gesproken in de cao-werkgroep.

Tijdelijk

Mocht het tot een akkoord komen, dan gaat het om een tijdelijke regeling voor twee jaar. Dit is gedaan omdat per 1999 de Europese richtlijn op dit gebied geimplementeerd moet zijn in de nationale wetgeving.

Voorts gaat het om werknemers die tijdelijk in het buitenland werken. Daarbij wordt aangesloten bij de sociale zekerheid die toestaat dat iemand een jaar in het buitenland kan werken, terwijl de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing blijft. Deze periode kan een keer met een jaar worden verlengd.

Reageer op dit artikel