nieuws

‘A4 Midden-Delfland op maaiveld onaanvaardbaar’

bouwbreed

Minister Jorritsma van Verkeer kan een snel besluit over de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam vergeten. Uit het debat dinsdag bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer het kabinetsvoorstel afwijst. Alleen de VVD-fractie steunt haar eigen minister.

De Kamer vindt dat aanleg van de snelweg op maaiveldhoogte het landschappelijk karakter van Midden-Delfland te veel schade berokkent, hoewel Jorritsma in haar totale budget van f. 370 miljoen ongeveer f. 150 miljoen uitgeeft voor een naar haar mening verantwoorde inpassing van de snelweg. Ook de provincie en de gemeenten in de regio wijzen het voorstel af. Die willen verdiepte en gedeeltelijk ondertunnelde aanleg.

Het kabinet wil met de verlengde A4 het verkeer op de A13 (Den Haag-Rotterdam) en A20 (Gouda-Rotterdam-Maassluis) ontlasten. Jorritsma heeft echter geen geld voor een betere inpassing, zoals ondertunneling door Midden-Delfland en verdiepte aanleg in de stedelijke gebieden. Deze voorstellen van Kamer en bestuurders maken de A4 tussen de f. 300 en f. 600 miljoen duurder. Dat geld wordt overigens in de regionale plannen gedeeltelijk terugverdiend door woningbouw langs en op de weg bij Schiedam en Vlaardingen.

Voor Jorritsma blijft echter nog meer geld voor de weg onaanvaardbaar. Of de Kamer moet ervoor kiezen andere infrastructurele poen in Zuid-Holland niet uit te voeren, gaf ze aan.

Duurste weg

De minister wees erop dat de A4 met een kostprijs van f. 55 miljoen gulden per kilometer al het duurste stuk weg in Nederland wordt. Het gaat bij de verlenging om in totaal zeven kilometer snelweg. Ook de Kamer worstelt met de enorme bedragen die de aanpassingen vergen. Als voor een goede inpassing geen geld is neigen PvdA en D66 ertoe het po helemaal af te blazen.

Jorritsma geeft de moed nog niet op. Ze gaat er nog steeds vanuit dat ze met de Kamer tot een aanvaardbaar compromis kan komen. De minister stelde wel vast dat geen enkele fractie er nog uit is. Alleen Groen-Links en SP zijn duidelijk: sowieso niet meer asfalt. Kamer en Jorritsma praten binnenkort opnieuw over de A4. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld.

Reageer op dit artikel