nieuws

Zundert wil extra ruimte voor woningbouw

bouwbreed Premium

De gemeente Zundert wil extra mogelijkheden voor woningbouw. Daarom wil de gemeente de status van ‘regionale opvangkern’ in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Zundert is een van de twaalf bezwaarmakers die bij de Raad van State in Den Haag beroep hebben ingesteld tegen de beslissing waarin de Vinex-nota is vastgesteld.

Onduidelijk is of de Raad van State de bezwaren in behandeling kan nemen omdat niet zeker is dat beroep ingesteld mag worden. Volgens woordvoerder J. Felkers van het ministerie van VROM kan dat niet, omdat de nota slechts een globale invulling van Nederland geeft en geen direct rechtsgevolg heeft.

In de Vinex staat het grondgebied van Zundert genoteerd als gebied waar de provincie Noord-Brabant een restrictief beleid moet voeren wat betreft bouwlocaties. Bouwen mag vooral in stadsgewesten en regionale opvangkernen. Zundert mag binnen de gemeente alleen woningen bouwen voor de lokale ontwikkeling.

De gemeente vindt dat niet terecht en zou graag een andere status krijgen waarbinnen meer mogelijk is voor de woningbouw. De provincie Noord-Brabant baseert haar streekplannen immers op deze nota, en daar zal de gemeente haar beleid op af moeten stemmen.

Protesten

Zes rundveehouders uit Drenthe hebben beroep ingesteld tegen de nota omdat zij beperkingen vrezen door de groene koers die is vastgelegd voor het gebied waarin hun bedrijven liggen. Ook het trappistenklooster in Tegelen heeft beroep aangetekend tegen het trace van de geplande snelweg A74, en de gemeente Nieuwerkerk tegen de doortrekking van de metro.

De natuurorganisaties protesteren vooral tegen de grootschalige ontwikkelingen rond Schiphol, de Betuwelijn en Rijnmond. Of de Raad van State inhoudelijk op de bezwaren ingaat, zal blijken bij de uitspraak over enkele maanden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het college in dit soort zaken beslist. Bij eerdere uitspraken over de Betuwelijn en de Waddenzee heeft de Raad van State de beroepen op enkele punten wel ontvankelijk verklaard omdat het rechtscollege van mening was dat er wel sprake was van

Reageer op dit artikel