nieuws

Woningbeheer Limburg wil af van dure huurwoningen

bouwbreed

De woningbouw bij Woning Beheer Limburg (WBL) staat op een laag pitje. In aanbouw zijn nog 17 woningen in Sevenum die in juli worden opgeleverd. Momenteel is een po van 16 bejaardenwoningen in Meerlo-Wanssum in voorbereiding. “Verder zit er niets meer in de pipe-line”, aldus directeur P. van Veldhoven.

De structuur van WBL is, na de doorgevoerde sanering in 1996, gericht op beheren en verkopen van huizen uit het eigen bestand. De corporatie heeft circa 7000 woningen in eigendom in Limburg en Brabant. Volgens Van Veldhoven zal dat aantal na de eeuwwisseling zijn teruggebracht tot 5800 a 6000. De duurdere huurwoningen zullen worden verkocht. In eigendom blijven woningen voor mensen met een smallere beurs.

In tegenstelling tot de verminderende vraag in de koop- en huursector, constateert Van Veldhoven een groeimarkt voor seniorenwoningen van betere kwaliteit. De krimpmarkt en het teruglopen van de bevolkingsgroei bepalen de richting die WBL is ingeslagen.

WBL wil zich op andere mogelijkheden in de volkshuisvesting richten. Met aanverwante diensten, die zich bezighouden met het thema wonen, wil WBL allianties sluiten. Mogelijke partners zijn maatschappelijke zorgorganisaties in diverse varieteiten en collega-corporaties. Ook klussendiensten zijn niet uitgesloten. Van Veldhoven noemt als voorbeelden het reinigingen van verstopte dakgoten, andere klussen en hulp voor mensen die aan huis gebonden zijn. Tot nu toe zijn nog geen allianties gesloten.

Over de gang van zaken binnen WBL – over 1996 wordt een kleine ‘winst’ verwacht – die opkrabbelt uit een diep dal zegt Van Veldhoven: “Het is moeilijk om aan te geven wiens verdienste dit is. We hebben, dankzij de economische groei en de lage rentestand, de wind in de zeilen. De resultaten van het eerste kwartaal 1997 zijn goed. Er is echter geen garantie dat het crescendo blijft gaan.”

Reageer op dit artikel