nieuws

Vlaamse bouw wil meer geld voor infrastructuur

bouwbreed

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil dat de Vlaamse regering de jaarlijkse investeringen voor de infrastructuur (wegen, waterwegen en milieu) verhoogt van f. 2,11 miljard naar f. 3,16. Voorzitter Leon Vaessen van de VCB verklaarde bij de presentatie van het jaarverslag dat daardoor 7500 extra arbeidsplaatsen zouden ke worden geschapen.

Volgens Vaessen zorgt elke f. 55 miljoen die in infrastructurele werken wordt geinvesteerd immers voor 420 arbeidsplaatsen, dat wil zeggen 300 rechtstreeks in de bouw en 120 in aanverwante sectoren. Wanneer de Vlaamse overheid gehoor zou geven aan de oproep van de Vlaamse aannemersbond, zou het investeringspeil voor de infrastructuur weer stijgen naar het niveau van 1980.

Toen was er nog geen sprake van de mate van autonomie waarover Vlaanderen nu beschikt, zodat het in feite wat de infrastructurele investeringen aangaat beter af was onder nationaal beheer dan nu onder eigen Vlaams beheer.

Volgens de VCB (de Vlaamse afdeling van de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf) laat de wat in Vlaanderen ‘burgerlijke bouwkunde’ wordt genoemd – die bijna geheel afhankelijk is van overheidsopdrachten – het na enkele jaren van toenemende activiteit weer afweten.

In de eerste plaats is er de teruggang van opdrachten door de lokale besturen na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, die de twee jaren daarna volledig tot uiting is gekomen. In zowel Vlaanderen als heel Belgie is het gebruikelijk dat burgemeesters en andere gemeentelijke politici elke keer dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn, lokale openbare werken laten uitvoeren om bij de kiezers in een goed blaadje te komen. Zijn de gemeenteraadsverkiezingen eenmaal voorbij, dan verminderen ook de overheidsopdrachten aan veelal plaatselijke aannemers weer.

Ook de Vlaamse regering heeft haar investeringen voor overheidsopdrachten verminderd met als kenmerk dat in 1996 voor het eerst de investeringen in infrastructuur procentueel achterbleven bij de toename van de inflatie.

Milieu

Volgens de VCB levert de Vlaamse overheid nu zelfs onvoldoende inspanningen om de infrastructuur op peil te houden. Daarvan is onder andere de slechte en gevaarlijke staat van veel secundaire wegen in Vlaanderen een sprekend voorbeeld.

De daling van de investeringen in openbare werken en verkeer werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de toenemende inspanningen ten behoeve van het milieu en de natuur. Dat Vlaanderen relatief weinig uitgeeft aan verkeersinfrastructuurwerken en meer investeert in milieu-infrastructuur blijkt ook uit een vergelijking (uitgevoerd door de Vlaamse werkgeversvereninging VEV) met het bestedingspatroon in Wallonie. Hieruit blijkt dat in Vlaanderen 3,6 procent minder van de begroting naar openbare werken en verkeer gaat dan in Wallonie, maar dat de Vlaamse overheid proportioneel 34 procent meer aan milieu uitgeeft.

Minder specialisatie

Al met al zijn de investeringen voor openbare werken en verkeer in Vlaanderen tussen 1995 en 1997 gedaald met f. 220 miljoen. Volgens de VCB is in sommige deelsectoren zoals de waterbouw het binnenlandse werken-volume zo krap geworden, dat de Vlaamse bouwbedrijven zich daarin niet meer voldoende ke specialiseren.

De VCB dringt er bij de Vlaamse overheid op aan haar investeringen beter in de tijd te spreiden. Nu vallen de meeste investeringsbeslissingen immers tegen het einde van het jaar met alle nare gevolgen van dien voor de coordinatie van de opdrachten en de noodzaak om de hinder van de uit te voeren werken zoveel mogelijk te beperken.

Reageer op dit artikel