nieuws

Van Mook doet flinke stap terug bij Mulder Boskoop

bouwbreed Premium

De gebroeders Van Mook staan een groot deel van de macht bij ‘hun’ Mulder Boskoop (betonmixers, staal- en silobouw) af. Na het met succes afsluiten van een gevecht met de Belastingdienst willen zij nieuwe fiscale problemen voorkomen die ke voortvloeien uit de nieuwe wetgeving over de positie van directeur/grootaandeelhouder.

Er is besloten dat A.L. van Mook in juni het bedrijf geheel verlaat. Gedelegeerd commissaris L.G.M. van Mook stelt ook zijn directeursfuncties ter beschikking. Hij blijft wel commissaris. Op de jaarvergadering van 27 juni worden nieuwe commissarissen voorgedragen.

In overleg met de nieuwe raad van commissarissen wordt nieuw management aangesteld. Voor het aanstellen en inwerken van nieuwe staffunctionarissen is ten laste van het resultaat over 1996 een voorziening voor belastingen getroffen van f. 250.000.

Na een jarenlange strijd trok de fiscus vorig jaar een claim van f. 3 miljoen aan vennootschapsbelasting over 1990 in. Mulder bleef met de omvangrijke kosten zitten, gemaakt voor adviseurs en deskundigen. Het bedrijf wilde daarvoor een vergoeding van de fiscus. Mulder ziet daar nu echter vanaf, omdat procedures tegen de fiscus voor de belastingplichtige altijd tot grote kosten blijken te leiden.

Vorig jaar boekte Mulder een omzet van f. 14,8 miljoen tegen f. 14,2 miljoen in 1995. Het verlies daalde van f. 958.000 tot f. 482.000. Op dit moment waagt het bedrijf zich niet aan prognoses voor 1997. De verbetering in de Nederlandse economie is echter ook binnen Mulder merkbaar, aldus het bedrijf.

Reageer op dit artikel