nieuws

Vakbeweging ageert tegen referendum Afrikahaven

bouwbreed

De vakcentrales FNV, CNV en MHP in Amsterdam zijn sterk gekant tegen een referendum over de aanleg van de Afrikahaven in de hoofdstad. De gemeenteraad neemt vandaag (woensdag 14 mei) een besluit over het al dan niet houden van een volksraadpleging.

De vakbeweging doet dinsdag in een brief een klemmend beroep op de raad de aanleg van de Afrikahaven niet te onderwerpen aan een referendum. De drie bonden respecteren weliswaar de referendumverordening van Amsterdam, maar wijzen erop dat toepassing naar hun oordeel in dit geval niet juist is. De verordening is immers tot stand gekomen nadat het gemeentebestuur had besloten tot aanleg van de Afrikahaven.

De Amsterdamse afdelingen van FNV, CNV en MHP stellen dat de komst van de nieuwe haven de algehele havenpositie van de regio wezenlijk versterkt. Dat “met veel noodzakelijke impulsen voor de regionale economie en de daarmee samenhangende werkgelegenheid in het totale havengebied van het Amsterdam-Noordzeekanaal”.

De bouw van de nieuwe Afrikahaven is voorzien ten noorden van Halfweg. De aanleg is omstreden omdat een groen gebied verloren gaat en het kunstenaarsdorp Ruigoord zou moeten wijken.

Tegenstanders, onder wie inwoners van Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Ruigoord, vinden het onacceptabel dat de natuur en rust in het gebied plaats moeten maken voor de haven en bedrijven. Het havenbedrijf verwacht door de aanleg een toename van de werkgelegenheid met 7000 banen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels