nieuws

Toiletreservoir bevat slechts vier liter water

bouwbreed

Om nog meer op drinkwater te besparen, heeft NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg het Water Spaar Systeem (WSS) op de markt gebracht. Het is een waterreservoir met een speciaal besparingssysteem, waardoor voor toiletspoelingen kan worden volstaan met 4 liter water voor de grote spoeling en met 2,5 liter voor de kleine, inplaats van de 6 liter water, die al bij moderne reservoirs wordt gebruikt.

Om bij het geringe verbruik van 4 liter water toch een goede doorspoeling van de riolering te bereiken, heeft de leverancier Sphinx een ‘booster’ in het systeem ingebouwd. Die bestaat uit een verzamelvat, dat via hevelwerking kleine beetjes water uit de pot opspaart, totdat het vat 14 tot 18 liter water bevat, afhankelijk van de gekozen grootte. Als het opslagniveau in het vat is bereikt, dan wordt bij een volgende spoeling het voorraadvat is een keer leeggestort. Daarmee wordt voorkomen, dat het riool langzaam zou ke verstoppen.

Reageer op dit artikel