nieuws

Teleurstellend jaar voor Koppelpoort

bouwbreed Premium

Koppelpoort Holding NV te Amsterdam, die machines verkoopt voor grondverzet, wegenbouw en industrie, heeft vorig jaar de omzet zien dalen van f. 66,6 miljoen tot f. 60 miljoen.

Deze daling wordt geweten aan het verliezen van een agentschap van telescoopkranen van Krupp in 1995. Een vervangende vertegenwoordiging werd echter gevonden bij het Italiaanse Luna. Van deze nieuwe vertegenwoordiging voor telescoopkranen wordt veel verwacht.

Door omzetdaling, margedruk als gevolg van grote concurrentie en milieukosten viel het bedrijfsresultaat terug tot f. 0,6 miljoen (1995: f. 1,9 miljoen).

Gezien de onbevredigende gang van zaken in het verslagjaar, die ook dit jaar nog zal voortduren, wordt onderzocht of organisatorische aanpassingen en/of verbreding van het producten- en dienstenpakket een oplossing kan bieden.

Reageer op dit artikel