nieuws

Stadsgewest Haaglanden geen standpunt over annexatie Vinex-locaties

bouwbreed

Het dagelijks bestuur van Haaglanden heeft nog geen mening over het toewijzen van de Vinex-bouwlocaties aan Den Haag. Dit ondanks het nadrukkelijke verzoek van de gemeentebesturen van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. Deze vinden dat het dagelijks bestuur zich hard moet maken tegen het kabinetsbesluit.

De lobby om voor de Haagse randgemeenten alsnog het tij te keren is in volle gang. De gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk die de Vinex-locaties Leidschenveen en Ypenburg aan Den Haag dreigen kwijt te raken, hebben nu ook het stadsgewest Haaglanden opgeroepen zich tegen het kabinetsvoornemen te keren. In een brief aan het dagelijks bestuur schrijven de vier burgemeesters “met ontsteltenis kennisgenomen” te hebben van het besluit voor de regio Haaglanden geen stadsprovincie in te stellen. “In de afgelopen jaren hebben wij niet alleen op een constructieve wijze meegewerkt aan het ontwikkelen van bouwlocaties voor alle inwoners van Haaglanden en een open woningmarkt, maar ook op andere beleidsterreinen heeft de intergemeentelijke samenwerking verder gestalte en inhoud gekregen.”

“Gevoelens van teleurstelling en verbazing overheersen, nu blijkt dat wij door het besluit van de Tweede Kamer voor onze cooperatieve houding binnen Haaglanden worden gestraft. Gezien de ontwikkelingen van afgelopen week mag nu ook omgekeerd solidariteit en een loyale opstelling van de andere gemeenten worden verondersteld.”

In dit kader dringen de vier gemeenten erop aan dat in ieder geval het dagelijks bestuur zich tegen het voornemen van het kabinet keert. “Wij verzoeken u daarom expliciet uit te spreken dat het voornemen van het kabinet om de bouwlocaties aan de gemeente Den Haag toe te voegen wordt afgewezen.”

Vergadering

De brief is gisteren tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van Haaglanden onderwerp van gesprek geweest. Het bestuur weigert echter vooralsnog en standpunt in te nemen. “Afgesproken is dat het bestuur volgende maand wederom bijeen komt en dat er dan wederom wordt gesproken.” Op de vraag of het db over de standpuntbepaling het niet eens is ke worden antwoord de woordvoerster ontkennend: “Het db blijft van mening dat Haaglanden een stadsprovincie had moeten worden en dat er wellicht andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels