nieuws

Sponsor voor aanpak van bonte knaagkever

bouwbreed

De stichting Stuurgroep Bonte Knaagkever in Friesland heeft een sponsorcontract afgesloten met Tempo-Team Uitzendbureau BV. Het sponsorcontract is gisteren aan het eind van middag ondertekend in bijzijn van staatssecretaris Nuis.

Tempo-Team gaat een pool opzetten van uitzendkrachten die deel gaan nemen aan de restauratiewerkzaamheden. Verder stelt het uitzendbureau samen met een aantal zakelijke relaties voor de komende vier jaar tenminste f. 2 miljoen beschikbaar voor bestrijding van de bonte knaagkever en herstel en behoud van cultureel erfgoed.

De schade in Friesland aangericht door de bonte knaagkever is enorm. Van de ruim duizend monumenten in Friesland zijn minstens 150 ernstig aangetast. Instortingsgevaar van kerken, molens, raadhuizen, stinzen en boerderijen is een reeel gevaar. De in 1995 door provincie en gemeenten in het leven geroepen stichting Stuurgroep Bonte Knaagkever heeft de kosten voor bestrijding alleen al op f. 50 miljoen berekend.

Voor bestrijding en herstel wordt een aparte, bedrijfsmatig opererende organisatie opgezet. De aanpak van de bonte knaagkeverproblematiek wordt door de Rijksdienst voor de monumentenzorg als pilotpo beschouwd. Met de opgedane ervaringen, zowel in bestrijdings- en herstelwerkzaamheden als in de operationele structuur, zal een landelijk concept worden ontwikkeld.

Reageer op dit artikel