nieuws

Slib is voor baksteen geschikte grondstof

bouwbreed

IJzerrijk drinkwaterbereidingsslib kan worden gebruikt als roodkleurende grondstof voor bouwkeramiek.

Dat blijkt uit onderzoek dat TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie uit Apeldoorn heeft verricht in opdracht van de Reststoffenunie Waterleidingbedrijven. Inmiddels zijn 70.000 bakstenen vervaardigd, waarin vijf procent klei is vervangen door slib. Van deze stenen is een pompstation in Harderwijk gebouwd.

Het blijkt dat de stenen inderdaad roder van kleur zijn dan stenen zonder slib, maar wat belangrijker is: uit uitloogproeven van TNO blijkt dat de stenen milieuhygienisch verantwoord ke worden toegepast.

TNO constateert dat de nieuwe mogelijkheid zowel voor de drinkwaterbedrijven als voor de baksteenindustrie aantrekkelijk is. De drinkwaterbedrijven besparen op stortkosten, terwijl de baksteenfabrikanten goedkoper aan hun grondstoffen komen.

Omdat de resultaten van het onderzoek zo positief zijn, gaat TNO verder onderzoeken of ook andere soorten slib, bijvoorbeeld baggerspecie, op eenzelfde manier zijn te verwerken. Dat kan met name interessant zijn voor baggerspecie die is verontreinigd met organische verbindingen zoals pak’s en bestrijdingsmiddelen, omdat deze tijdens het bakken van de stenen verbranden, aldus TNO.

Reageer op dit artikel