nieuws

Salaris van DGA omhoog of omlaag?

bouwbreed Premium

Sinds 1 januari 1997 wordt B.V-dividend niet meer progressief belast (tegen 60 procent), maar kan een directeur grootaandeelhouder (DGA) tegen 25 procent eindheffing aan zichzelf dividend uitkeren. Daarmee introduceert Staatssecretaris Vermeend een nieuw fiscaal regime voor bv.’s. De tariefsverlaging biedt interessante opties voor het verlagen of verhogen van het salaris van de DGA.

Onder het oude AB-regime had een DGA te maken met dubbele belastingheffing. Hij moest over de winst in de BV eerst (tot voor kort 35 tot 40 procent) VPB betalen en als hij vervolgens de restantwinst als dividend incasseerde nog eens 50 procent of 60 procent inkomstenbelasting. Van iedere f. 100 winst bleef met die dubbele belastingheffing uiteindelijk slechts ongeveer f. 25 netto over.

In 1997 moet over dividend uit de B.V. per saldo slechts 51,25 procent belasting worden afgerekend (eerst 35 procent VPB over de winst en vervolgens 25 procent inkomstenbelasting over het dividend). Daardoor blijft langs deze route nu van iedere f. 100 winst netto f. 48,75 over. (Een direct fiscaal voordeel van f. 23,75 per f. 100 winst, vergeleken met de progressief belaste dividenduitkering). Voor de DGA biedt het nieuwe dividend-regime daarom interessante fiscale afwegingen om zijn salaris te gebruiken als dividend-hefboom.

Een DGA die over de top van zijn belaste som 60 procent inkomstenbelasting betaalt, komt nu voor de afweging: “Wil ik aan mijzelf salaris uitkeren inclusief tantieme waar ik 60 procent over betaal?” “Of kies ik voor een jaarlijkse dividend-uitkering tegen 51,25 procent belasting?”

Het omslagpunt ligt in 1997 voor een gehuwde DGA bij een belastbaar inkomen van f. 111.626. (Het maximum van het 50 procent IB-tarief f. 97.422 plus de belastingvrije som voor gehuwden van f. 14.204 – of ongehuwden f. 7102). Let wel, het gaat hier over de belastbaar inkomen. (Bruto jaarinkomen, minus aftrekposten zoals lijfrente, hypotheekrente e.d.). Voor gehuwde DGA’s met een belastbaar inkomen boven deze grens, wordt het interessant het extra salarisdeel (tantieme) op te nemen als dividend. Een dividend van bijvoorbeeld f. 20.000 boven de top van de belaste som levert direct 8,75 procent belastingbesparing op (netto f. 1750). Een DGA (gehuwd) met een belastbaar inkomen van f. 150.000 die via een salarisverlaging zijn belastbaar inkomen verlaagd tot f. 111.626 en het restant van f. 38.374 als dividend aan zichzelf uitkeert, bespaart daarmee f. 3358 belasting.

Winst die u als dividend uit de bv trekt, haalt u nu tegen dezelfde kosten (25 procent) als later bij verkoop van uw aandelen uit de bv. Het voordeel is dat u in de prive-sfeer dat vermogen vrij kunt beleggen. Daarbij is in prive de waardestijging van onroerend goed of effecten onbelast. Houdt u de winstreserves in de bv die u vervolgens belegt, dan is deze waardestijging belast tegen 35 procent VPB. Geld dat u uit de BV trekt is bovendien buiten de risicosfeer.

Hoogte van salaris

Per 1 januari 1997 bent u verplicht een minimum zakelijk salaris op te nemen van circa f. 78.000, incl. overhevelingstoeslag. Daarvan mag u gemotiveerd afwijken. Als er bij de bv werknemers werken die meer verdienen dan de directeur, wordt uitgegaan van het salaris van de meest verdienende. De aandeelhoudersvergadering stelt als hoogste macht in de bv het salaris vast van de directeur. Omdat u als DGA grootaandeelhouder bent, kunt u zelf uw salarishoogte vaststellen.

Bij verlaging van uw salaris moet u wel rekening houden met uw pensioenopbouw. De meeste pensioenen zijn gebaseerd op 70 procent eindloon, incl. de aow-component (gehuwden circa f. 26.000). Onder het oude oppot-regime met een pensioenopbouw in eigen beheer was het gebruikelijk het salaris te verhogen om met de (hogere) pensioenpremie de fiscale winst te drukken. Die hogere pensioenpremie kon ook nog worden afgewenteld (backservice) op de winsten uit voorgaande jaren. Dat regime is veelal niet meer interessant omdat u over de opbouwjaren (pensioenpremie) 35 procent VPB bespaart, waar u later wellicht 60 procent IB over moet afrekenen. Fiscaal interessant is bijv. uw salaris af te stemmen op een pensioenopbouw tot het maximum van de 50 procent IB-schijf (bij 60 jaar). Houdt met uw pensioenopbouw ook rekening met de opbouw van het weduwen- en wezenpensioen.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young, Arnhem. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel