nieuws

Romeins alternatief voor menselijk bouwoffer

bouwbreed

Archeologen van de gemeente Den Haag hebben op de Camping Kijkduinpark een Romeins bouwoffer opgegraven. In een kuil bij de restanten van een bouwmuur werden drie grote voorraadpotten, een grote hoeveelheid zeer luxe Romeins aardewerk, een bronzen ketel, enkele ijzeren spijkers en een hamerkop gevonden.

De voorwerpen dateren uit de eerste helft van de derde eeuw na Christus. Met het brengen van een offer hoopte men de aardgod op wiens terrein men inbreuk maakte gunstig te stemmen. Oorspronkelijk werden mensen of huisdieren in de fundamenten gelegd. Waarbij het vermoeden bestaat dat dieroffers een substituut waren voor mensoffers. Later werden voor dit doel ook haarlokken, paardenhoeven, eieren, beelden van mensen of vaatwerk ingemetseld. Historici veronderstellen dat de eerste steenlegging een overblijfsel is van dit ritueel.

De gevonden voorwerpen zijn van en prachtige kwaliteit. In het westen is zelden een ketel van dit type gevonden. De vondsten zijn te zien in de entreehal van het Museon in Den Haag.

Het restant van de bronzen ketel. De ketel is intensief gebruikt en vaak gerepareerd. Uit het reparatiewerk blijkt dat het een belangrijk bezit was. Foto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel