nieuws

Rijksuniversiteit Utrecht moet rekening thematuin betalen

bouwbreed

De Rijksuniversiteit Utrecht moet aannemer Haasnoot uit Katwijk het grootste deel van de rekening voor het werk aan de thematuin betalen. Ruim 2 jaar na dato deed de rechtbank in Utrecht deze voor Haasnoot gunstige uitspraak. Slechts een enkele post moet door de aannemer worden betaald.

Het conflict tussen de RUU en Haasnoot dateert al van december 1993. Haasnoot leverde toen houten vlonders voor de botanische thematuin van de faculteit biologie. Volgens de oorspronkelijke tekeningen zou het moeten gaan om zes vlonders. Later werd dit gewijzigd in vijf vlonders, waarvoor echter geen nieuwe tekeningen werden geleverd.

Met passen en meten is door Haasnoot geprobeerd de juiste aansluiting op de voetpaden te krijgen. Helaas werd, zonder dat Haasnoot dat wist, het pad verlegd, waardoor de vlonders niet meer aansloten.

Dit was reden voor de RUU om allerlei extra werkzaamheden die moesten worden verricht te verhalen op de Katwijker. Schade: f. 35.527,15.

Rechtbank

In haar vonnis oordeelde rechtbankpresidente mr. M. van Delft-Baas dat het grootste deel van de vordering van Utrecht nergens op was gebaseerd. Slechts het verplaatsen van betonblokken en het opnieuw opstarten van de werkzaamheden moeten door Haasnoot worden betaald. Daarbij gaat het om een bedrag van f. 3384 ex btw.

Alle overige kosten, die volgens de advocaat van Haasnoot ook al exorbitant hoog waren opgeschroefd, moeten door de RUU worden betaald. Dit betekent dat het achtergehouden geld alsnog aan Haasnoot moet worden betaald inclusief rente. Haasnoot kan hierdoor dus alsnog een dikke f. 35.000 tegemoet zien.

Aangezien Haasnoot voor het grootste gedeelte gelijk heeft gekrijgen, veroordeelde de rechter de RUU tevens in de proceskosten.

Reageer op dit artikel