nieuws

Record hoeveelheid vastgoed verhandeld in Belgie

bouwbreed

In Belgie zijn nog nooit zoveel (bestaande) woningen en appartementen ver- en gekocht als vorig jaar. De lage hypotheekrente, die begin 1996 zelfs een dieptepunt bereikte van 5,25 procent, was daarvan de belangrijkste reden.

Dat staat in de jaarlijkse ‘Gids der Onroerende Waarden’ van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), een brochure die tot nu toe werd uitgegeven door de Antwerpse spaarbank An-Hyp. In totaal werd in 1996 in Belgie voor een bedrag van f. 26,83 miljard vastgoed verkocht. Vlaanderen nam daarvan ruim f. 16 miljard voor zijn rekening.

De verkoop van bouwgronden nam eveneens gevoelig toe. Brussel kent de hoogste grondprijzen, gevolgd door Antwerpen en Brugge. De woningen waren het duurst in Nijvel, Halle-Vilvoorde en Leuven. In en rond Bergen (Mons) in Zuid-Belgie zijn de woningen het goedkoopst. Wie goedkope bouwgrond zoekt, moet in de Belgische provincie Luxemburg zijn.

Hoe de situatie op de markt van de bouwgronden zich vanaf het jaar 2002 in Vlaanderen zal ontwikkelen, is nog een groot vraagteken. Tegen die tijd wordt namelijk het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van kracht dat bepaalt dat een stuk bouwgrond in een verstedelijkt gebied in Vlaanderen niet groter mag zijn dan 4 are terwijl dat buiten de stad 5 are is. Wie zich niet houdt aan deze voorwaarde, kan geen bouwvergunning krijgen. De vraag is natuurlijk wat er moet gebeuren als iemand een groter perceel bezit en dat wil verkopen.

Vooral huurders maakten in 1996 de overstap naar een koopwoning. Vastgoed kopen als belegging kwam slechts sporadisch voor, temeer omdat op de beurs meer geld te verdienen was.

Reageer op dit artikel