nieuws

Provincie Drenthe wil aantasting van landschap stoppen

bouwbreed

De verloedering van het Drentse landschap moet een halt worden toegeroepen. Om een provinciaal landschapsbeleid in goede banen te leiden, wil de provincie afspraken maken met gemeenten en organisaties.

De provincie Drenthe liet onlangs een concept-Nota Landschap het licht zien. Hierin wordt onder andere geconstateerd dat met name rond Hoogeveen, Meppel, Emmen en Assen niet optimaal rekening is gehouden met de oorspronkelijke landschapsstructuur. “Al met al is door het proces van verstedelijking, verstening en verschimmeling aardig ingeteerd op het fraaie Drentse landschap.” De nota bevat een kaart waarin wordt aangegeven waar in Drenthe de accentverschillen in het landschapsbeleid liggen.

Het beleid is vertaald in concrete acties en poen, verspreid over de periode 1997-2000, waaronder het organiseren van een prijsvraag landschapsarchitectuur.

Het nieuwe instrument van de rijksoverheid, het Nationaal landschapspatroon, wil de provincie inzetten voor het behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteiten in vier gebieden: de Drentsche Aa, Noordenveld, de Vledder- en Wapserveense Aa en het Hunzegebied.

De nota komt op 2 juni aan de orde in de Statencommissie voor Ruimte, Groen, Verkeer en Waterstaat.

Reageer op dit artikel