nieuws

Prijs voor duurzame stadsvernieuwing

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland heeft weer de Landelijke Stadsvernieuwingsprijs uitgeschreven. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Projecten en plannen in heel Nederland op het gebied van duurzame stadsvernieuwing ke meedingen naar de prijs. Er is f. 50.000 beschikbaar voor het winnende po.

Verder zijn er drie aanmoedigingsprijzen van f. 10.000. Een jury onder voorzitterschap van gedeputeerde Wolf zal zich na de sluitingsdatum van 31 juli buigen over de inzendingen.

Voor meer informatie ke belangstellenden zich wenden tot het secretariaat Stadsvernieuwingsprijs, telefoon: (070) 364 87 03.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels