nieuws

Onveiligheid in bouw sterk afgenomen

bouwbreed

Verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw heeft geleid tot minder ongevallen, de ernst van de ongevallen nam ook af en het verzuim als gevolg ervan wordt korter. Dat concludeert de Stichting Arbouw, die tien jaar geleden door de sociale bouwpartners in het leven werd geroepen om aan verbetering van arbeidsomstandigheden een bijdrage te leveren.

Ter gelegenheid van het jaarverslag 1996 werd in opdracht van Arbouw een a-selecte representatieve steekproef gehouden, waaruit de bovenstaande conclusies konden worden getrokken.

Van de naar raming 26.500 ongevallen in 1996 vonden er 14.700 plaats op de bouwplaats. Per 1000 werknemers blijkt hier een daling te ke worden geconstateerd van 118 in 1993 naar 84 vorig jaar. Daarentegen nam het aantal ongevallen in het woonwerkverkeer toe van 1600 in 1993 tot 2500 vorig jaar.

Ronduit opmerkelijk is de daling, die zich heeft voorgedaan bij de sportblessures. Van 6200 maal in 1993 is dat aantal elk jaar daarna gedaald tot 3400 in 1996.

Minder valpartijen

De belangrijkste daling van de ongevallen op de bouwplaats zelf is de sterke vermindering als gevolg van het vallen van grote hoogte (hoger dan 2,5 m). Ook ongevallen ten gevolge van ‘vertillen’ of ‘verdraaien’ door het hanteren van zware lasten is sterk gedaald, namelijk van ruim 15 naar bijna 8 per 1000 werknemers. Uit deze gegevens zou ke worden opgemaakt dat de diverse onderzoeksactiviteiten van de stichting Arbouw, hun voorlichtingscampagnes op het gebied van veilig werken en vermindering van de fysieke belasting de nodige vruchten is gaan afwerpen.

Recent onderzoek heeft Arbouw geleerd dat bijna 80% van de bedrijven hun werknemers stimuleert gebruik te maken van de collectief georganiseerde en gefinancierde bedrijfsgezondheidszorg.

Aan de genoemde ontwikkelingen lijkt de privatisering van de Ziektewet en de komende premiedifferentiatie voor de wao niet vreemd te zijn. Ook het langdurig verzuim als gevolg van ongevallen is in de genoemde periode gedaald. Het verzuim dat langer duurde dan veertig dagen liep terug van 2400 werknemers in 1993 naar 1850 in 1996. Het verzuim van 21 tot 40 dagen liep van 3.450 werknemers terug tot 1100 en het aantal werknemers dat tussen de 11 en 20 dagen verzuimde liep terug van 4100 naar 1650.

Het ziekteverzuim voor de bouw bedroeg in 1993 nog 9,34%, vorig jaar was dat volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid gedaald tot 6,18%, terwijl het CBS al een percentage van 5,12 noemt.

Ook de instroom van werknemers uit de bouwnijverheid in de wao is de laatste jaren sterk gedaald. Hoewel het instroompercentage nog wel iets boven het landelijk cijfer ligt, wordt het verschil steeds kleiner.

Reageer op dit artikel