nieuws

Onderzoek nodig naar bouwen met holle wanden

bouwbreed

Er zou in Nederland onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden van het bouwen met prefab betonnen holle wanden, met een vulling van stortbeton, in combinatie met breedplaatvloeren. Vooral de verbindingen tussen de wanden en vloeren verdient daarbij extra aandacht.

Die aanbeveling deed E.V. Brands aan het eind van haar afstudeervoordracht aan de Faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft. “Er bestaat over dit systeem slechts een rapport van Stupre, de studiekring tot ontwikkeling van het geprefabriceerde beton”, aldus Brands.

Het zou ook zinvol zijn te onderzoeken, of het mogelijk is de holle wanden te vullen met isolatiemateriaal in plaats van met beton. Uit de zaal kwam de suggestie om hier bijvoorbeeld schuimbeton voor te gebruiken.

Het onderzoek van de afstuderend ingenieur richtte zich overigens niet op de bouw in Nederland, maar in Zuid-Oost Azie. De hoofdvraag van het onderzoek was, of er goede economische kansen zijn voor het systeem met verloren prefab betonnen bekisting in Maleisie. In Kuala Lumpur heeft het bedrijf ACPI onlangs een fabriek van prefab betonnen breedplaatvloeren en holle wanden neergezet. De inrichting van deze fabriek is geleverd door Grimbergen te Alphen aan den Rijn. Volgens Brands is het systeem 11 procent duurder dan de conventionele betonbouw in Maleisie. Daar is echter het voordeel van de korte bouwtijd en de beperking van het renteverlies niet in verwerkt. Bovendien heeft het systeem een aantal kwalitatieve voordelen, zoals een glad oppervlak van de bekistingsplaten.

Veel belangstelling

Volgens Brands bestaat er in Zuid-Oost Azie veel belangstelling voor het ‘Permanent Concrete Formwork System’ (PCFS), zoals het bouwsysteem wordt genoemd. Het heeft twee concurrenten, namelijk het conventionele storten van kolommen en balken, opgevuld met metselwerk en pleisterwerk, en het bouwen met uitsluitend prefab beton.

Brands stelde dat er in verhouding weinig personeel nodig is bij het bouwen met breedplaatvloeren en holle wanden. Bovendien is een beperkte opleiding in de meeste gevallen voldoende. De instructie gaat echter wel verder dan de tweedaagse metselcursus, die bewoners van het platteland krijgen als zij tijdelijk in de stad willen gaan werken. Het verdient aanbeveling om sparingen en schroefhulzen in het prefab beton zoveel mogelijk in de fabriek aan te brengen. Op veel bouwplaatsen in Zuid-Oost Azie is namelijk geen boormachine te vinden, waarschuwde Brands. Dat doet niets af aan de flexibiliteit van het systeem, want de elementen worden vaak pas een dag voor het transport naar de bouwplaats geproduceerd. Ook in Nederland zou het goed zijn de bekistingselementen zoveel mogelijk in de fabriek voor te bereiden.

Reconstructie van hotel

Brands concludeerde dat PCFS als bouwsysteem zeker een goede positie kan verwerven in Maleisie. Zij gaf een reconstructie van een bestaand hotel als voorbeeld. Het bleek goed mogelijk de constructie uit te voeren met prefab betonnen bekistingsplaten in plaats van met ter plaatse gestorte betonnen kolommen en balken, opgevuld met metselwerk.

Een bijkomend voordeel van de bekistingsplaten is, dat zij geschikt zijn voor het bevestigen van gevelplaten en ornamenten, die in Maleisie over het algemeen het aanzicht van de architectuur bepalen. De bevestigingspunten voor de gevelplaten ke ook in de fabriek reeds worden ingestort, zodat er niet op de bouwplaats geboord hoeft te worden.

Volgens Brands gelden de aanbevelingen voor PCFS ook in Nederland. Er wordt onder andere door Heembeton en Alvon onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Ook in Duitsland is het systeem bekend. Brands gaf echter aan de voorkeur te geven aan een loopbaan in Zuid-Oost Azie. “Dat moet ik dan wel nu doen, want over twintig jaar gaat het niet meer”, besloot zij.

Reageer op dit artikel