nieuws

Noord-Holland: Schiphol op termijn in Noordzee

bouwbreed

De start- en landingsbanen van Luchthaven Schiphol moeten op termijn naar een eiland in de Noordzee worden verplaatst. Alleen dan kan de luchtvaart in Nederland onbeperkt blijven groeien. Dat vinden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit is voorlopig de inzet van Noord-Holland in de discussie over de toekomst van de luchtvaart.

GS hebben nog geen voorkeur op welke plek voor de kust het nieuwe vliegveld zou moeten komen. Het college wil het huidige Schiphol wel handhaven als ‘balie’, zo zei gedeputeerde F. Tielrooij (VVD) van ruimtelijke ordening. Hij denkt aan een termijn van dertig tot vijftig jaar waarbinnen de verplaatsing van de Schiphol-banen kan gebeuren. Volgens GS kan de verhuizing in fasen worden uitgevoerd. De geluidshinder in met name Amsterdam en Amstelveen zou al in een eerste fase ke worden teruggedrongen. Het terugdringen van de overlast is voor Noord-Holland een harde voorwaarde voor de groei van de luchtvaart. Volgens Tielrooij komt er in de regio Schiphol ruimte voor woningbouw, groen en andere plannen als het luchtverkeer naar de Noordzee wordt verplaatst. GS willen in elk geval vasthouden aan de afgesproken uitbreiding van Schiphol.

Reageer op dit artikel