nieuws

Nieuwe wegen in Gelderland bedreigen mobiliteit natuur

bouwbreed

De aanleg van nieuwe wegen en sporen in Gelderland bedreigt de mobiliteit van planten en dieren. Gelderland is de enige provincie in Nederland waar geen ecologische hoofdstructuur is vastgelegd. De Gelderse milieufederatie wil desnoods naar de rechter om natuurgebieden te beschermen. Om de populatie gezond te houden, hebben de meeste dieren en planten veel ruimte nodig.

Het ruimtegebrek in een klein land als Nederland is te compenseren door geisoleerde natuurgebieden met elkaar te verbinden. Eind 1995 is in het Structuurschema Groene Ruimte landelijk vastgelegd waar dat zou moeten gebeuren.

De aanbevelingen van dat stuk zijn in Gelderland niet overgenomen. De provincie heeft slechts een paar “indicatieve verbindingswegen” aangegeven, zo schrijft de milieufederatie. Open stukken moeten daardoor al snel wijken voor bouwplannen.

De federatie krijgt steun van Natuurmonumenten, Das en Boom, het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer. De organisaties willen, met hulp van lokale milieugroepen, uiteindelijk de Tweede Kamer aanspreken op het beleid. Woordvoerster H. Kronemeijer: “Het is leuk om aanbevelingen te doen, maar de bescherming moet ook worden verplicht.”

De woordvoerder van de provincie Gelderland vindt de kritiek van de milieuorganisaties voorbarig: “Eind november 1996 zijn in het structuurplan 34 verbindingszones opgenomen. Eind juni gaat een plan over de concrete uitvoering en financiering van de zones naar het provinciebestuur.” Hij t wel dat sommige zones door bij voorbeeld de aanleg van de Betuwelijn worden doorsneden.

De provincie onderzoekt onder andere of het verkopen van landbouwgrond voor woningbouw extra geld kan genereren om de aanleg van verbindingswegen tussen natuurgebieden te betalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels