nieuws

Nieuwe kwaliteitswijzer voor woningbouw

bouwbreed

Het landelijk contact van Vrouwen Advies Commissies heeft een nieuwe checklist uitgebracht met kwaliteitseisen voor de woningbouw. De ‘kwaliteitswijzer’ gaat na hoe bruikbaar, veilig, gezond, duurzaam, onderhoudsarm en toegankelijk woning en woonomgeving ke zijn, en biedt honderden concrete tips.

De VAC-kwaliteitswijzer is gepresenteerd bij het vijftigjarig jubileum dat gisteren met een congres in Utrecht werd gevierd. Het is bedoeld als handboek voor VAC’s om planprocessen goed te ke begeleiden, maar staat net zo goed ontwerpers of beheerders ten dienst. De normen die worden aangelegd sluiten aan bij andere handboeken en keurmerken zoals voor het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Handboek Toegankelijkheid.

Op drie schaalniveaus (omgeving, woongebouw en woning) worden algemene richtlijnen geschetst, gevolgd door een concrete normering per activiteit. Dat varieert van de maximale afstand tot openbaar vervoer tot de minimale plafondhoogte, die met 2.60 m hoger ligt dan wat het Bouwbesluit toestaat (2,40 m). Op meer onderdelen legt de VAC-kwaliteitswijzer de lat hoger dan het Bouwbesluit; in het verleden hebben VAC’s ertegen geprotesteerd dat het Bouwbesluit-minimum in de praktijk veelal als maximum wordt gehanteerd.

De beargumenteerde keuzes die de checklist maakt, gaan gepaard met een vaststelling wat dit qua techniek concreet betekent. Het betreft honderden onderdelen, van de verlichtingssterkte van straatverlichting tot de maximale kracht die deurdrangers mogen vergen. Behalve het minimaal gewenste kwaliteitsniveau is op enkele onderdelen ook een ‘plusniveau’ gegeven.

Schematische tekeningen verduidelijken de voorschriften. De checklist besluit met een overzicht van de belangrijkste plaatsings- en gebruiksruimtes. Deze tekeningen (schaal 1:50) geven een snel overzicht hoeveel ruimte nodig is voor een veertigtal activiteiten in en rond huis, van het opbergen van fietsen tot het gebruik van de toilet.

Inl.: Landelijk contact van de VAC’s. tel. 030-2610475.

Reageer op dit artikel