nieuws

‘Nieuw’ Centraal Fonds stuit op valkuilen en bobbels

bouwbreed

De nieuwe directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting zal in de toekomst op valkuilen en bobbels stuiten. De nieuwe taken die staatssecretaris Tommel het fonds heeft toegedacht zullen hoe dan ook tot uitbreiding leiden, maar het mag niet vervallen tot ‘ongebreidelde bureaucratie’.

Drs. Jan van der Moolen zal vanaf 1 juni de kar trekken. Officieus is hij al begonnen. Officieel neemt hij vandaag afscheid van zijn oude baan als directeur van Achtgoed Wonen en Bouwen.

Het fonds houdt zich nu vooral bezig met het saneren van corporaties in financiele problemen. In de Tweede Kamer wordt 16 juni de nieuwe toezichtsstructuur behandeld. Als die wordt aangenomen dan zal het Centraal Fonds Volkshuisvesting er twee taken bij krijgen. Het jaarlijks beoordelen van de financiele positie van de corporaties. Verder zal het Fonds toetsen bij statutenwijziging, fusie of nieuwe toelating.

Adviescollege

“We zijn straks een adviescollege dat zal rapporteren aan Tommel. Niet meer maar ook niet minder dan dat. De staatssecretaris zal uiteindelijk moeten beslissen of er maatregelen moeten worden getroffen tegen een corporatie.”

Nu behandelt het fonds tussen de twee en vier aanvragen per jaar van corporaties die in de financiele problemen zijn gekomen. “Of dat aantal in de toekomst zal groeien is niet te voorspellen. Maar de gevraagde investeringen in woonkwaliteit, matiging van de huurprijzen en de brutering vergen veel van de corporaties. Daardoor gaan velen wel door een dubbel dal.”

Van der Moolen vindt het belangrijk dat er een duidelijk beeld is van de sector. “Zowel voor de sector zelf als voor de politiek moet het duidelijk zijn hoe de corporaties ervoor staan.”

Gevaar bureaucratie

Hoe dat jaarlijks precies moet worden aangepakt is nog niet helemaal duidelijk. Willem van Leeuwen, directeur van het NCIV, Koepel voor woningcorporaties, waarschuwde al eerder voor het ontstaan van een ongebreidelde bureaucratie.

“Daar is niemand bij gebaat”, vindt de kersverse directeur. “Het verkrijgen van gedetailleerde informatie en bureaucratisering lijken in elkaars verlengde te liggen. Maar als mogelijk oplossing zouden we bijvoorbeeld gebruik ke maken van de informatie die de corporaties toch al leveren aan het Waarborgfonds. Voor een ander deel kan de informatie van het ministerie van VROM komen. Dat zou het goedkoopste en meest pragmatisch zijn. Daarnaast zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van eigen criteria en beleid. Daarvoor zullen mensen worden aangetrokken. Hoeveel dat er precies moeten worden is op dit moment nog punt van discussie.”

Glazen huisje

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting bevindt zich in een glazen huisje. “Iedereen kan zien wat er gebeurt. Dat maakt je ook kwetsbaar. Want het pad naar een nieuwe structuur gaat ook over bobbels en valkuilen. We zitten op een groot speelveld met diverse spelers en verschillende belangen. Iedereen zal z’n zegje willen doen. Bovendien zijn we als adviescollege nadrukkelijk aanwezig, maar tegelijk onzichtbaar omdat we slechts een adviserende rol hebben. Spanningsvelden waar we de komende tijd mee worden geconfronteerd en een weg door heen moeten vinden.”

Reageer op dit artikel