nieuws

Minder windmolens gebouwd dan verwacht

bouwbreed

Het aantal nieuwe windmolens is vorig jaar ten opzichte van 1995 flink gedaald en blijft bovendien ver achter bij de doelstelling. Voor staatssecretaris Vermeend staat nog niet vast dat de oorzaak ligt in het gewijzigde stimuleringsbeleid, maar hij belooft in antwoord op Kamervragen van Schutte (GPV) wel de vinger aan de pols te houden en hij is bereid eventueel nadere maatregelen te treffen.

Volgens het Landelijk Bureau Windenergie is vorig jaar in totaal 46 megawatt aan nieuw windvermogen geinstalleerd. In 1995 was dat nog meer dan 100 megawatt, tevens de doelstelling voor het jaar 1996.

Vorig jaar werd de subsidieregeling voor windturbines beeindigd en kwam er een vrije afschrijving voor milieu-investeringen voor terug (vamil).

Er vindt onderzoek en overleg plaats dat moet uitwijzen of dit een hinderpaal is voor de investeringen en of nadere maatregelen moeten worden overwogen,

Reageer op dit artikel