nieuws

Miljardenpo bij grenspost Dreilinden

bouwbreed Premium

De commandotoren is het enige dat nog herinnert aan de pascontroles die bezoekers moesten ondergaan indien ze bij Dreilinden vanuit voormalig Oost-Duitsland Berlijn wilden bezoeken. In de loop van volgend jaar moeten automobilisten en toeristen hier, waar eens de soldaten patrouilleerden, ke overnachten. Op de plaats waar de barakken van de grenswachten stonden, komen kantoorgebouwen en overslaghallen, alsmede een IBIS-hotel met honderdvijftig bedden.

Met het driesterrenhotel moet nog dit jaar worden begonnen. Gelijkertijd worden gerealiseerd een gebouwencomplex met 2000 m2 kantorenoppervlakte en een 3000 m2 grote overslaghal. In het komende jaar moet de noordelijke hoek van dit 40 hectare metende terrein volledig bebouwd zijn. De rest van het gebied blijft nog een tijdje groen tot ook hier de torenkranen zullen verrijzen. Een internationaal consortium onder leiding van het franse Europarc Concern, heeft getekend voor de ontwikkeling van een hoogwaardig industriegebied.

De bodemsanering en ontsluiting hebben tot heden meer dan 10 miljoen DM (ruim f. 11 miljoen) gekost. In de komende tien jaar wil het kapitaalkrachtige consortium, bestaande uit Philipp Holzmann AG, WestLB, Thyssen Rheinstahl Technik en de Groupe Societe Generale Paris bijna 1 miljard DM in het po steken. Uiteindelijk zullen 6000 arbeidsplaatsen zijn gecreeerd. Het sterkst zullen bedrijven vertegenwoordigd zijn die zich op service en dienstverlening richten voor de film en televisiestudio’s van Babelsberg en Berlijn.

Begin 1998 moet de A115 tot aan het Europarc met zes banen zijn uitgevoerd. Het gebied krijgt een eigen aansluiting op de Autobahn. Zodoende kan het totale vrachtverkeer om Kleinmachnow heen geleid worden en wordt verkeershinder in deze deelgemeente vermeden. Op dit moment is er reeds een provisorische aansluiting richting Potsdam.

Reageer op dit artikel