nieuws

Milieu en veiligheid maken Sontpo iets duurder

bouwbreed Premium

De kosten van de Sontverbinding tussen Malmo en Kopenhagen blijven hoogstwaarschijnlijk binnen een budget van circa f. 4,6 miljard (prijzen van 1990). Dat blijkt uit de aan de Zweedse en Deense regeringen overlegde herziening van het budget van 1995.

In dat jaar begon de bouw van de oeveververbinding. Het budget bedroeg toen ruim f. 4,2 miljard. De stijging is volgens de opdrachtgever, het oeresundskonsortium, primair te wijten aan uitgaven voor veiligheidsmaatregelen voor de scheepvaart en het milieu en in mindere mate aan hogere aanlegkosten.

Het consortium – een Deens/ Zweedse overheidsmaatschappij – denkt dat de nieuwe raming tot de opening van de brug/tunnel in de tweede helft van 2000 niet wederom behoeft te worden aangepast. Op dit moment is van 95 procent van de werkzaamheden bekend wat de kosten zijn, hetzij via reeds gesloten contracten, hetzij via inschrijvingen op de resterende werken. De reserves ter waarde van omgerekend f. 60 miljoen in het oorspronkelijke contract zijn opgebruikt.

In de herziene raming is een nieuwe post onvoorzien van f. 75 miljoen opgenomen. De terugverdientijd van de investering (via tolheffing) is door de aangepaste raming verlengd van 26 tot 27 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een reele rente van 4 procent en een verkeersaanbod van 10.000 auto’s per etmaal in het eerste jaar. Tevens denkt het consortium dat dit aanbod daarna jaarlijks met 1,7 procent zal groeien. De spoorwegen betalen omgerekend f. 90 miljoen per jaar voor het gebruik.

Het budget voor de landvoorzieningen aan Deense zijde is door de opdrachtgever verhoogd met ruim f. 60 miljoen (prijzen van 1990). De totale raming voor dit deelpo komt daarmee uit op bijna f. 1,6 miljard. Deze verhoging is te wijten aan meerkosten voor onder meer de reiniging van grond.

Reageer op dit artikel