nieuws

Meerderheid Kamer eens met grotere tunnels Betuwelijn

bouwbreed

De Kamer is het met minister Jorritsma van Verkeer eens dat extra geld voor bredere tunnelbuizen in het traject van de Betuwespoorlijn een verantwoorde investering is. Tunnels met een ruimere diameter maken de spoorlijn geschikt voor gestapeld containervervoer. Bovendien neemt de capaciteit van de Betuweroute enorm toe.

Een meerderheid van de Kamer had er woensdag geen moeite mee dat Jorritsma f. 150 miljoen extra wil uittrekken om twee tunnels aan het begin van het trace bij Rotterdam, de Botlek- en Sophiatunnel, te vergroten. Alleen het CDA lag dwars. Volgens woordvoerder Leers rammelt de financiering van de Betuweroute aan alle kanten. Extra investeringen zijn dan ook onverantwoord.

Jorritsma pakt de Botlek- en Sophiatunnel meteen bij de bouw aan omdat vergroting achteraf bouwkundig moeilijk en zeer kostbaar is. Bij de drie andere tunnels in het traject kan dit voor veel minder geld altijd nog.

Onverantwoord

De minister noemde de investering een verantwoorde gok. Ze gaf daarmee aan dat ook zij niet precies weet hoe gestapeld containervervoer zich zal ontwikkelen. Het is Europees beleid vrachtvervoer over de weg de komende jaren zo veel mogelijk op de trein te krijgen. Dit gebeurt ook onder druk van Zwitserland en Oostenrijk die de overlast van doorgaande vrachtwagens zat zijn.

Het CDA stelde woensdag als enige fractie dat Jorritsma onverantwoord met geld omspringt. Leers maakt zich grote zorgen over de financiering van de goederenspoorlijn. Het totale budget voor de Betuwelijn is intussen bijna f. 8,9 miljard en voor f. 1,6 miljard is nog steeds geen dekking, aldus de christen-democraat. Het gaat hier om het bedrag dat private investeerders moeten inbrengen.

Zolang investeerders er nog niet zijn, vindt Leers dat de minister geen extra geld mag uitgeven. Jorritsma en de coalitiepartijen VVD, PvdA en D66 noemden dit onzin. Zij gaan ervan uit dat als alle procedures zijn doorlopen (Raad van State) private investeerders zich zullen melden.

Jorritsma zei in de Kamer dat gestapeld containervervoer internationaal nog onmogelijk is, maar dat ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italie al rekening gaan houden met deze ontwikkeling.

Reageer op dit artikel