nieuws

MAB maakt plannen voor Haagse centrumgebied

bouwbreed

De speeltuin in de Haagse binnenstad gaat definitief verdwijnen. De speeltuin die een overblijfsel is uit de jaren geleden in Den Haag gehouden European Festivity’s moet wijken voor winkels en woningen. Het is een onderdeel van het plan van MAB BV dat voorziet in een integrale herontwikkeling van het gebied ‘Driehoekjes/ Groenmarkt’.

Het gaat hierbij om de uitwerking van een eerder planvoorstel van de MAB om om het voormalig stadhuis/raadzaalcomplex aan de Groenmarkt te slopen. Het nu ingediende plan naar een ontwerp van de Engelse architect John Outram, voorziet in de bouw van luxe winkels met in de kelder onder andere een restaurant en een fietsenstalling. Het monumentale stadhuis wordt voor kantoren en horecafuncties verbouwd. Op de begane grond blijven de huidige stijlkamers gehandhaafd. Hier ke onder andere trouwpartijen blijven plaatsvinden.

MAB heeft verder het voormalig kantoorpand aan de Drie Hoekjes en het belendende Berlagegebouw aan de overzijde van de nieuwbouw op de Groenmarkt aangekocht. En er is overeenstemming tussen de gemeente Den Haag en de projectontwikkelaar over der aankoop van de speeltuinlocatie. Deze speeltuin is midden jaren tachtig in het kader van de European Festivity’s daar gerealiseerd en zou slechts gedurende het festival blijven staan. De tuin was echter een dusdanig succes dat de speeltoestellen zijn blijven staan. Het eind lijkt nu echter in zicht.

Immers, MAB heeft voor de integrale herontwikkeling van dit gebied een stedenbouwkundige en commerciele visie geschreven die door het Haagse college van B en W wordt ondersteund. De plannen voorzien in een gedeeltelijke sloop en herontwikkeling van het pand Driehoekjes tot woningen, winkels en parkeervoorzieningen. Verder wordt het Berlagegebouw tot winkels en kantoorruimte omgebouwd en gerestaureerd. Op de speeltuinlocatie moeten winkels en woningen verrijzen. Verder voorziet het plan in de aanleg van openbare ruimte waarbij loopcircuits worden versterkt.

Oplevering

Wanneer de bouwplanprocedure voorspoedig verloopt verwacht MAB volgend jaar met de bouw van het complex Groenmarkt te beginnen. In voorjaar ’99 zal de vernieuwde Groenmarkt ke worden opgeleverd. Naar verwachting worden in de loop van dit jaar voor de locaties aan de Driehoekjes door MAB beginselplannen bij de gemeente ingediend. Doel hiervan is dat de uitvoering van alle plannen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

De speeltuin in de Haagse binnenstad wijkt voor woningen en winkels.

Foto Peter van Mulken

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels