nieuws

Limburg steunt aanvragen geld voor bedrijfsterreinen

bouwbreed

Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht krijgen steun van de provincie Limburg in hun streven om rijkssubsidie voor bedrijfsterreinen te bemachtigen. Het gaat om bijdragen in het kader van de regeling Stimulering Ruimte voor Economische Activiteit (Stirea) en betreft per po een bedrag van maximaal f. 7,5 miljoen.

Venlo heeft bij het ministerie van EZ een bijdrage gevraagd voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein Venlo Tradeport-west. Het gaat hierbij om een 70 hectare voor grootschalige industriele-distributieve bedrijvigheid. Roermond wil 60 hectare plakken aan het bedrijfsterrein Keulsebaan-Zuid. Sittard heeft een aanvraag gedaan voor in totaal 33 hectare bedrijfsterrein Bergerweg-zuid. Heerlen wil 40 hectare uitbreiden op het bedrijfsterrein Beitel-Zuid. Hier moet grootschalige industriele-distributieve bedrijvigheid worden gerealiseerd. De gemeente Maastricht tenslotte ziet mogelijkheden om het bedrijfsterrein Eijsden/Maastricht met 40 hectare grootschalige industriele-distributieve bedrijvigheid te laten toenemen. Daarnaast is er nog ruimte voor 10 hectare gemengd terrein voor regionale bedrijvigheid. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben aan het ministerie van Economische Zaken positief geadviseerd over deze vijf subsidieaanvragen. In z’n totaliteit leveren de poen tussen de 7000 en 12.000 arbeidsplaatsen op.

Pijler

GS geeft in het advies aan dat de bedrijfsterreinen een belangrijke pijler zijn voor de Limburgse economie. Alle vijf poen passen binnen het ruimtelijk-economisch beleid van de provincie en de betrokken gemeenten, en binnen dat van de rijksoverheid. In het advies legt GS prioriteit bij de projecten Venlo-Tradeport-West, Bergerweg-Zuid en Beitel-Zuid omdat deze wat betreft de planologische voorbereidingen verder zijn gevorderd dan Keulsebaan- Zuid en Eijsden-Maastricht.

Reageer op dit artikel