nieuws

Limburg roept fonds voor infrastructuur in het leven

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Limburg willen met ingang van 1998, in zeven jaar tijd, een fonds van f. 150 miljoen creeren voor de infrastructuur in Limburg. Met deze ‘spaarpot’ wil de provincie Europese, rijks- en gemeentelijke subsidies losweken voor f. 800 miljoen investeringen in de infrastructuur als wegen, bedrijventerreinen, spoorwegen en overslaghavens.

Het plan is recentelijk, in het kader van de meerjarenbegroting van de provincie, door provinciale staten besproken. Bij de behandeling van de begroting in november 1997 beslissen de staten hoe groot het fonds precies wordt en zal ook de volgorde van de poen worden aangegeven.

De belangrijkste poen die al geruime tijd worden voorbereid zijn: uitbreiding vliegveld Maastricht-Aachen, aanleg van een overslagterminal in Venlo, ophoging bruggen over het Julianakanaal. Tevens moeten diverse aansluitingen worden gemaakt op autowegen zoals bij Born op de A2, de industrieterreinen Trade Port Noord Venlo en de Keulsebaan Zuid Roermond op de A73 en het aansluiten van het nieuwe grensoverschrijdende bedrijventerrein Heerlen/Aken op de 281. Voor 1998 is f. 11,5 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid.

Reageer op dit artikel