nieuws

Langman: ‘Regionaal georienteerde aanpak moet van tafel’

bouwbreed

Nederland kan slechts concurreren met de andere Eurregio’s als het zichzelf ziet als een geheel. De sterk regionaal georienteerde aanpak moet daarom van tafel. Op deze wijze resulteren lagere investeringen in een hoger rendement voor het gehele land.

Zo luidt het advies van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) aan de onlangs ingestelde Commissie Noord-Nederland. Deze commissie, onder voorzitterschap van oud-minister mr.drs. H.Langman, zal het kabinet deze zomer voorstellen hoe de noordelijke economie te versterken.

Volgens de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, die zich bezighoudt met de bevordering van de economische bedrijvigheid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, vormt Groot-Rotterdam de spil van de Eurregio Nederland. Grenzend aan deze mainport zouden gebieden moeten ontstaan met een haven-verbonden karakter. De NOM denkt daarbij niet alleen aan het gebied Moerdijk/ West-Brabant, maar ook aan grote delen van de kuststrook, waaronder Harlingen en de tweelinghaven Delfzijl/Eemshaven.

Productiebedrijven, die niet per se havengebonden zijn, moeten eveneens een goede aansluiting krijgen op vervoersknooppunten, zoals Venlo, Valburg en Rotterdam. Om dit te bereiken wil de NOM de interne verbindingen binnen de Eurregio Nederland verbeteren. Het opheffen van knelpunten in het autowegennet en de ontwikkeling van goede verbindingen over het water staan hierbij centraal. Verder moeten er vanuit de verschillende vervoersknooppunten meer aanvoerlijnen komen naar het zuidoosten en noorden van het land.

Reageer op dit artikel