nieuws

Kozijnenprijs voor Gronings woongebouw

bouwbreed

Het nieuwe woongebouw van woningstichting Gruno aan de Boerhaavelaan in Groningen heeft de VKG-Award van de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten gewonnen. In het dertien verdiepingen hoge gebouw heeft de ontwerper, Karelse Van der Meer Architecten, op creatieve wijze kunststof kozijnen toegepast, vond de jury. Er was met name waardering voor de verschillende aansluitdetailleringen van de zuidgevel ten opzichte van de andere gevels.

“Een po met een eigen identiteit voor het kunststof kozijn, dat om die reden als ‘state of the art’ kan worden beschouwd voor de toepassing van dit product. De manier waarop kunststof kozijnen in het plan zijn geintegreerd geeft de richting aan voor verdere productinnovatie”, aldus het juryrapport. Het winnende gebouw is gebouwd door Bouwborg – Ballast Nedam. Fabrikant van de kozijnen is Kumij.

Tijdens de bijeenkomst die rond de prijsuitreiking was georganiseerd, gaf architect ir. J.M. Post, tevens voorzitter van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Booosting een voorzet voor verdere productinnovatie. Hij daagde de fabrikanten van kunststof gevelelementen uit om een totaalproduct te gaan ontwikkelen. In zijn visie is er namelijk grote behoefte aan goede, snelle bouwsystemen voor hoogbouw. “Nu vervallen we dikwijls noodgedwongen tot metselwerk omdat dat ogenschijnlijk het goedkoopst is”, aldus Post die nieuwe mogelijkheden zag in gevelsluitende elementen van kunststof. “Dat betekent een kozijn met alles wat er omheen zit, van vloer tot vloer en van wand tot wand, zo mogelijk met zonwering, verwarming en ventilatie. Zo’n element is relatief licht, sterk en stijf, niet malgebonden.”

De belangrijkste uitdaging voor de fabrikanten zit daarbij volgens Post in het ontwikkelen van een vormgeving, textuur en structuur die kan wedijveren met de materiaaltoepassingen in internationaal architectonisch gewaardeerde gebouwen. Pas als dat lukt zal de toepassing van kunststof gevelelementen op grote schaal aantrekkelijk worden, aldus Post.

Reageer op dit artikel