nieuws

Kerk eist stukken om bouwschade aan te tonen

bouwbreed

De Evangeliegemeente ‘De Weg’ te Woerden heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Woerden en Ballast Nedam. Het geding dient op 28 mei 1997 voor de president van de rechtbank in Utrecht. Inzet is afgifte van technische gegevens ten behoeve van ir. Oostveen van de TU Delft die door De Weg als deskundige is ingehuurd om uit te zoeken hoe de schade van f. 4,5 mln aan haar gebouwen is ontstaan.

De Arnhemse advocaat mr. W.J.E. Hendriks: “Al vanaf november 1991 wordt door zowel Ballast Nedam als door de gemeente Woerden botweg ontkend dat er verband zou bestaan tussen de enorme zandophoging die de gemeente heeft laten verrichten en de schade van vele miljoenen guldens aan de gebouwen.” Volgens Hendriks verbaasde de rechter zich er bij een in maart gehouden zitting bij de rechtbank te Utrecht over dat de gemeente Woerden en Ballast Nedam geen technische stukken vrijwillig wensten af te geven aan de TU- deskundige. Die wordt gezien als een autoriteit op het gebied van civiele bodemtechniek. Tijdens deze zitting heeft de rechtbank indringend opgeroepen alle gegevens spoedig en vrijwillig aan Oostveen ter beschikking te stellen.

Reageer op dit artikel