nieuws

Jubilerend Hillen en Roosen zoekt niches in de markt

bouwbreed

Een zoektocht naar de juiste niches in de markt. Zo typeert directeur ir. H. J. Klein Haneveld het beleid van bouwer/ontwikkelaar Hillen en Roosen. Het gaat om gerichte producten voor kleine groepen die willen wonen in binnensteden, een markt waar de vragers het voor het zeggen hebben. De risico’s zijn er groter dan in uitleggebieden.

Klein Haneveld gaf deze typering ten beste op de bouwplaats van zo’n project in de Haagse binnenstad, waar luxe appartementen verrijzen naar ontwerp van de Spaanse architect Bofill. Daar had de ‘ontwikkelende bouwer’ eind vorige week zijn feesttenten opgeslagen voor zijn honderdjarig bestaan. De hogere risico’s van binnenstedelijke poen durft Hillen en Roosen aan, meldde directeur Klein Haneveld. De kansen zijn daar nu trouwens niet slecht, vond hij, omdat de druk om in binnensteden te bouwen groter is geworden naarmate de nieuwbouw in de uitleggebieden achterliep. Voor trefzekere oplossingen zoekt Hillen en Roosen samenwerking met (vaak jonge) architecten die het onalledaagse niet schuwen, aldus Klein Haneveld.

Hillen en Roosens feestje werd opgeluisterd door de aanwezigheid van hoogheden als staatssecretaris Tommel en Ricardo Bofill. De eerste schetste uitvoerig aan de hand van demografische ontwikkelingen hoe de markt deze eeuw wisselde van vragersmarkt (voor de oorlog) naar aanbiedersmarkt (na de oorlog) en weer terug. Tommel prees de klantgerichtheid en creativiteit die Hillen en Roosen betracht als passende instrumenten bij zijn beleid van meer markt en minder overheid.

Bofill plaatste in zijn lofrede, tussen het nuttigen van zalm en asperges door, terloops enkele kritische noten bij zijn Haagse woningbouwpo. Hij hoopte dat de constructeur in de deelpoen die nog op stapel staan voor betere details zou zorgen en dat de gemeente in het vervolg sneller zou werken.

Reageer op dit artikel