nieuws

Jacques van den Hoven kijkt terug op eerste Neprom-jaar: ‘Er is nog nooit zoveel aan de hand geweest’

bouwbreed Premium

Fusies, de Euro en de gevolgen daarvan voor de bouwnijverheid, het bezig zijn met Vinex en de omvorming van een volkshuisvestingsmarkt naar een woningmarkt. J.A.J.M. van den Hoven, directeur Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling, somt moeiteloos het rijtje onderwerpen op waarmee hij zich in zijn eerste jaar als voorzitter van de Neprom heeft beziggehouden. “Er is”, zegt hij dan ook, “nog nooit zoveel aan de hand geweest.”

Jacques van den Hoven neemt een forse trek van zijn filtersigaret en blaast de rook vervolgens met kracht uit zijn longen. Hij kijkt in een moment van overpeinzing even de rook na. Op de kop af een jaar geleden nam Van den Hoven de voorzittershamer van de Nederlandse Vereniging van Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) over van Co Blok. De vraag welke toegevoegde waarde hij dit eerste jaar de Neprom als voorman heeft gegeven, overvalt hem zichtbaar. “Ik heb”, zegt hij dan, “de leden steeds maar weer de simpele redenering voorgelegd, dat er complexe zaken gebeuren. Maar dat het er eigenlijk op neer komt dat we gewoon op de markt staan met onze producten, en dat we er voor moeten zorgen dat ’s avonds de kraam leeg is.”

En in de visie van Van den Hoven kan dat alleen wanneer de ontwikkelaars woningen of kantoren of winkels realiseren die de consument wil. “Dat is juist. Want als we dat niet doen dan hebben we ’s avonds nog steeds een volle kraam.”

Balans

Gemiddeld zo’n anderhalve dag per week besteedt de Heijmans-directeur aan zijn voorzittersschap. Dat is, zeker in het begin, meer geweest. “Toen ik net een half jaar aan de gang was heb ik voor mijzelf de balans opgemaakt en toen bleek dat ik eigenlijk teveel tijd aan de Neprom kwijt was. Dat heb ik toen bijgesteld, althans geprobeerd. Maar zoals altijd, dingen die je leuk vindt doe je nu eenmaal graag en veel.”

Of zijn werkgever Heijmans daar evenzeer gelukkig mee is laat Van den Hoven in het midden. Echter, de veranderingen op de markt legitimeren het volgens hem voor Heijmans meer om een werknemer als voorzitter te hebben, dan bijvoorbeeld een jaar of vijf geleden. “Ik denk ook niet dat het bedrijf er onder te lijden heeft. De enige die onder mijn voorzitterschap van de Neprom lijdt is mijn vrouw.”

Ruimtelijke ordening

Jacques van den Hoven praat graag en veel over zaken als ruimtelijke ordening en marktverkenning. Onderwerpen die in zijn visie voor de gemiddelde projectontwikkelaar dan ook van wezenlijk belang zijn geworden. Dat komt niet in de laatste plaats door de Vinex.

“Je praat tegenwoordig over forse aantallen woningen waarmee de ontwikkelaars zich over een periode van jaren bezighouden. Vroeger was het om honderd woningen in Zoetermeer te bouwen zaak dat je een half jaartje de stoep van het stadhuis plat liep. Na de toewijzing werd het plan gemaakt en de woningen verkocht. Een jaar bouwtijd volgde en vervolgens was het inpakken geblazen. Dat is dus niet meer. Er is juist door het Vinex-beleid sprake van een verschuiving van poontwikkeling naar gebiedsontwikkeling. Die omslag ook van kortlopende poen naar langlopende poen is denk ik, door een aantal ondernemingen dan ook nog niet gemaakt. Overigens ook niet door gemeenten hoor. Het is voor iedereen wennen. Je ziet bijvoorbeeld dat de overheid de stap van een volkshuisvestingsmarkt naar een woningmarkt eigenlijk nog niet heeft gezet.”

Als bewijs hiervoor noemt Van den Hoven het feit dat de overheid nog steeds met woningaantallen schermt die moeten worden gerealiseerd. “En daar gaat het dus niet om. Het is namelijk niet de overheid die uitmaakt hoeveel woningen er worden gebouwd, maar dat is de consument. Dat is ook het kenmerk van de woningmarkt. Een markt die op dit moment veel te krap is, maar waar straks de consument wel een ruimere keuze heeft. En dat is goed. Wij als producenten moeten dan ook de producten leveren die de consument wil. We moeten dan ook af van het dogma van de aantallen maar naar het dogma van de kwaliteit. Want daarop rekent de consument ons straks af.”

Boodschap

Het is ook een boodschap die Van den Hoven vanmiddag in Kasteel Oud Wassenaar in Wassenaar zal uitdragen. Traditiegetrouw gebeurt dit tijdens de jaarvergadering van de Neprom. “Ik denk”, zegt hij na een nieuwe sigaret opgestoken te hebben, “dat we een goed en actief jaar achter de rug hebben. De wijziging Wet Voorkeursrecht Gemeenten die in ’96 dan eindelijk van kracht is geworden. De Bijdrageregeling Grondexploitatie, waarvoor we ons samen met de VNG sterk hebben gemaakt. Daarnaast heb je zaken als de Randstadnota, het Groene Hart en de actualisering van de Vinex. Het zijn onderwerpen waar we over meepraten. En verder hebben we het allemaal druk met werken gehad. Want vergeet niet dat acteren op landelijk niveau en het uitvoeren van grote projecten van een bedrijf nogal wat vergt…”

Reageer op dit artikel