nieuws

Israel zoekt goed openbaar vervoer

bouwbreed Premium

“Zouden we niet voor een lichte spoorweg hebben gekozen dan zal de volgende generatie ons stijf vloeken en zeggen: wat voor idioten zaten er toen in de gemeenteraad! Alleen goed openbaar vervoer houdt de stad bereikbaar. En er zal heel wat verkeer op ons afkomen want we zijn hard op weg om de vierde metropool van Israel te worden. Tot aan 2020 verrijzen er vijftien nieuwe wijken. In die plannen houden we nu al rekening met de toekomstige aanleg van corridors voor het publieke transport”, zegt S. De-Winter, wethouder voor onder meer milieuzaken van de Israelische gemeente Beer-Sheva in een gesprek met deze krant.

“De gereserveerde ruimte blijft altijd bestemd voor het vervoer”, legt De-Winter uit. “Blijkt het later economisch verantwoord de geplande lijn te verdubbelen dan kun je dat zonder meer doen want niemand mag op het gepoeerde trace bouwen. Beer-Sheva kent daarbij het voordeel dat de wegen breed zijn vormgegeven zodat voldoende ruimte beschikbaar is. Het eigendom van die grond berust uitsluitend bij de gemeente. Alleen in ‘de oude stad’ zullen er enkele problemen rijzen rond de archeologische vindplaatsen. Die gaan altijd over geld. Je betaalt voor de opgravingen en de vondsten komen in een museum terecht.”

Brug

“Verkijk je niet op de belangen die met zulke locaties samenhangen”, licht De-Winter toe. “In Beer-Sheva is er bijvoorbeeld een ringweg. De ontwerpers vergaten dat die weg een archeologische vindplaats kruist, een nederzetting van 4000 jaar geleden. Een Franse delegatie groef daar al in 1956 en in 1981 begonnen anderen opnieuw. Onbekend kan dat niet zijn geweest. Vervolgens is er een simpele maar dure oplossing bedacht: over de locatie ligt nu een betonnen brug. Verplaatsing van het trace kwam niet aan de orde want overal waren bijvoorbeeld al de leidingen voor de straatverlichting gelegd.”

“Als je naar de bouwopgave kijkt waarvoor onze gemeente staat dan kun je alleen maar concluderen dat uitsluitend het openbare vervoer de nieuwe wijken afdoende ontsluit”, stelt De-Winter. “In de afgelopen vierenhalf jaar nam de bevolking toe met 50.000 mensen. Ga je op een gegeven moment bouwen dan bevorder je meteen al de werkgelegenheid. Vervolgens moet je structurele werkgelegenheid tot stand zien te brengen. Daarover maken we ons momenteel weinig zorgen. In de afgelopen vijf jaar is er voor om en nabij f. 1,5 miljard in de industrie geinvesteerd.

Uitgaven

“Alles wat met immigratie samenhangt wordt met de staat gefinancierd”, vult De-Winter aan. “Wat overigens niet wil zeggen dat de nationale overheid ruim geeft. Het is niet zo dat door alle uitgaven die de gemeente moet doen het spoorpo op een wankele financiele basis komt te staan. Nu hebben we het voordeel dat een bedrijf in Beer-Sheva treinstellen maakt. Als over drie jaar de eerste zeven kilometer in gebruik komt hebben we meteen een onderhoudswerkplaats en ke we naar behoefte plaatselijk rollend materieel bestellen. Als wethouder voor onder meer milieuzaken is het mijn taak de luchtvervuiling te verminderen”, vindt De-Winter. “Een spoorverbinding draagt daar fors aan bij. Een snelle treinverbinding tussen Tel-Aviv en Beer-Sheva vergt veel minder ruimte dan een weg en verkort in hoge mate de reistijd.

Bedreiging

“De autocultuur die ook in Israel heerst vormt geen bedreiging voor het openbare vervoer”, meent De-Winter. “Beer-Sheva heeft als enige gemeente in Israel een eigen vervoersbedrijf met 22 lijnen. Aanvankelijk wilden we dat privatiseren maar op dat moment begonnen ook de gesprekken over de lichte trein.”

“Zo’n bedrijf rendeert alleen als je de verschillende vervoersmogelijkheden integreert”, zegt De-Winter. “In ons geval betekent dit dat het station voor de gewone en de lichte trein in het midden van de stad komt en wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een busstation en een heliport. Aanvullende projecten als de bouw van een universiteitsziekenhuis en van 15.000 woningen zorgen ervoor dat voldoende mensen gebruik maken van al dat vervoer. Deze eerste fase kost de gemeente ruim f. 114 miljoen, verdeeld over drie jaar. Hou je daarbij rekening met een bijdrage van de staat dan is dat po alleszins haalbaar.”

Shimon De-Winter: “Alleen goed openbaar vervoer houdt de stad bereikbaar.”

foto Dick Vader

Uitnodiging

Wethouder S. De-Winter van Beer-Sheva bestudeerde op uitnodiging van de Netherlands Rail Association het Nederlandse spoorgebonden stedelijke vervoer. Premier Kok sloot eerder met zijn toenmalige Israelische collega Shimon Peres een overeenkomst voor Nederlandse steun aan Israelische projecten voor openbaar vervoer. Deels bestaat deze hulp uit geld, deels uit expertise. De vervoersbedrijven GVB, HTM en RET uit respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam leveren dergelijke kennis door middel van hun gezamenlijke dochteronderneming Holland Transport Advising (HTA). Vergeleken met andere ingenieursbureaus heeft de HTA het voordeel dat het de adviezen direct met de eigen praktische bevindingen kan onderbouwen. Spoorgebonden vervoer komt in Israel sinds de vredesbesprekingen meer in de belangstelling. Voordien beschouwde de regering spoorbanen als te kwetsbaar.

Reageer op dit artikel