nieuws

Interne problemen leiden alle aandacht af De Samenwerking slaat ‘vijandige’ overname af

bouwbreed

Corporatie De Samenwerking in Capelle aan den IJssel heeft een ‘vijandige’ overname ke voorkomen. De Samenwerking zoekt wel een partner om de problemen op te lossen, maar een die niet alleen een verhuiswagen voorrijdt en de leuke dingen meeneemt. Tegelijk ligt bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting nog steeds een steunaanvraag voor f. 135 miljoen.

De corporatie zit diep in de problemen. Niet alleen financieel, maar ook een bezetting van het personeel heeft de werksfeer niet verbeterd. Opnieuw dreigen acties omdat de directie niet zou functioneren. “De interne problemen vergen steeds alle aandacht en doorkruisen de plannen om De Samenwerking op de langere termijn een toekomst te geven”, aldus directeur ir. Peter Bos.

De corporatie werkt nog steeds door, maar de verhoudingen zijn broos. De toekomst mag er dan sombertjes uitzien maar wordt door de directie niet als hopeloos ervaren.

Te korte riemen

In vroeger tijden stonden de financien er ook al niet rooskleurig voor. De Samenwerking is bijna tien jaar geleden ontstaan uit twee noodlijdende corporaties. Na een decennium saneren moet de conclusie worden getrokken dat er een nieuw saneringsplan nodig is. “Het is net roeien met met te korte riemen. En ondanks tegenstroom en -wind hebben we toch enkele leuke poen in de woonzorg gerealiseerd.”

De financiele problemen zijn onder andere het gevolg van het opzetten van een beheerpo in de Molukse wijk ‘Vak G’. Verder bestaat het bezit van 2600 huizen voor ruim de helft uit Dynamische-Kostprijs-woningen met relatief een hoge huurprijs en een leegstand van 14 procent. “Het enige geluk is dat er op dit moment een laag aanbod van koopwoningen is, maar ik hou mijn hart vast als de woningen op de Vinexlocaties worden opgeleverd”, aldus Peter Bos.

De aanvraag bij het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting is in november ingediend. De corporatie werd per omgaande met huiswerk retour gestuurd; De Samenwerking moet eerst op zoek naar een partner om problemen in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten en de saneringskosten zo te drukken.

Bruidsschat

De zoektocht naar een geschikte partner om de problemen gezamenlijk het hoofd te bieden begon al vier jaar geleden. Belangstelling voor ‘de bruidsschat’ van 2600 woningen van de Samenwerking is er wel. Kort na de rechtszaak eind vorig jaar die de Samenwerking aanspande tegen het Rijk en de gemeente Capelle, volgde een poging tot een ‘vijandige’ overname. Vier corporaties die zich verenigd hebben in het Samenwerkingsverband Noordoostregio Rotterdam wilden de Capelse collega wel overnemen. De Rotterdamse corporaties Woongoed Rotterdam, De Combinatie, Patrimonium’s woningstichting en het Capelse Woningpartners deden zonder De Samenwerking daarvan op de hoogte te stellen een verzoek tot overname bij het Centraal Fonds. “Ik had niet gedacht dat zoiets in corporatieland mogelijk was”, aldus Bos.

Schizofrene situatie

“Het was de wijze waarop deze overname tot stand zou komen die we hebben afgewezen. Dit was een kwestie van de verhuiswagen voorrijden en de bruikbare spullen meenemen. Zonder enig respect voor de bestaande mensen of structuren zou het dan voor De Samenwerking in een keer over en uit zijn. Dat leek mij en ook de Raad van Bestuur geen goede oplossing voor de corporatie. Ik vind het te makkelijk om de handdoek in de ring te gooien. Er is geen enkele zakelijke reden om De Samenwerking te liquideren. We zijn op zoek naar een partner, maar een die samen oplossingen zoekt en stapje voor stapje werkt aan wijziging van de bestaande structuren. Er lopen gesprekken met partners binnen en buiten de regio en hopelijk komen we in juni met concrete voorstellen.”

De tijd dringt. Nu is er nog f. 53 miljoen uit de bruteringsgelden. “Maar we zitten in de schizofrene situatie dat we interen op de bruteringsgelden, maar tegelijk met een balanstekort hebben te kampen en een ontevreden werkorganisatie.”

Reageer op dit artikel