nieuws

Intermat ’97 toont opmars van multifunctionele machines

bouwbreed

De laatste week van april was voor producent en consument van bouwmaterieel in Parijs de belangrijkste bijeenkomst van het jaar 1997. Hier werden op de Intermat ’97 de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd. Echt spectaculair was de Intermat ’97 niet waar het ging om wereldprimeurs. Wel kan worden gezegd dat de organisatoren van de beurs terecht de tweede plaats opeisen, achter de Bauma, waar het gaat om ’s werelds belangrijkste bouwmaterieelbeurzen.

De Intermat ’97 is een geslaagd evenement geworden. Ruim 150.000 bezoekers uit ca. 100 landen kwamen naar Parijs om de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouwmaterieel in ogenschouw te nemen. In de bezoekersaantallen zat een, naar verhouding, flink percentage Nederlanders.

De Intermat ‘doen’ was dit jaar een hoogstvermoeiende aangelegenheid; dit gold zeker voor de dagjesmensen, omdat de terreinen van deze expositie een gezamenlijk oppervlak kenden van zo’n 25 hectaren. Dit betekende een vergroting van circa 20% ten opzichte van de Intermat ’94.

Volgens de organisatie waren er 719 primeurs te bewonderen, een aantal dat wel erg enthousiast overkwam. Immers, het ging hier over producten die nieuw voor Frankrijk waren en niet langer dan een jaar op de markt waren.

Trends

Dit meewegende, en uit eigen waarneming, kan van de Intermat ’97 worden gezegd dat deze materieelbeurs zich duidelijk heeft gemanifesteerd als tweede ter wereld, zonder echt spetterend nieuws te hebben gebracht.

Van de geexposeerde grondverzetmachines kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat er op het gebied van hydraulische systemen nog nauwelijks verbeteringen mogelijk zijn en het punt van uitontwikkeling nabij lijkt. Het accent lijkt nu te gaan verschuiven naar de multifunctionele inzetbaarheid van de machines.

De mini- en midi-graafmachines en laadschoppen nemen op grond van hun afmetingen een bijzondere plaats in. Op technisch gebied zijn ze vrijwel gelijkwaardig aan hun grotere familie. Ondanks een dip die dit jaar wordt verwacht, zal het marktaandeel van dit type machines in Europa, zeker tot het jaar 2000, wel aanhouden, hetgeen in het bijzonder voor de schrankladers geldt. Een machine die een steeds belangrijker marktaandeel krijgt is de verreiker. De technische prestaties en de inzetbaarheid van deze machines groeit met het jaar.

Op het gebied van mobiele kranen is er duidelijk een trend naar grotere prestaties bij een terugdringing van het aantal assen. De toepassing van speciale staalsoorten heeft een duidelijke invloed op de massaliteit van de gieken.

Bij torenkranen is een ongeveer gelijke verandering te bespeuren.

Op het gebied van de verdichtingsmachines bestaat de neiging tot steeds zwaardere machines. Belangrijk in dit segment is echter ook de computer-aangestuurde verdichtingstechniek .

Om een optimale inzetbaarheid te verkrijgen is de markt van uitrustingsstukken zeer belangrijk geworden. Elke producent van grondverzetmaterieel beschikt inmiddels wel over een zeer breed pakket van dit hulpmaterieel.

De Intermat ’97 gaf een goed beeld van hetgeen er momenteel op de markt verschijnt aan bouwmaterieel. Er zijn duidelijke trends die door vrijwel elke producent worden gevolgd.

Reageer op dit artikel