nieuws

Hergebruik vervuild slib scheelt miljarden

bouwbreed

Hergebruik van zwaar vervuild slib scheelt f. 3,5 miljard voor de uitvoering van grootschalige rivierwerken. Voor minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) is dit reden af te willen van de verplichting om vervuild slib eerst te saneren alvorens het te ke hergebruiken. Dit blijkt uit een notitie van de minister die vandaag wordt gepubliceerd.

De komende jaren worden er met name in de provincies Limburg en Gelderland grote rivierwerken uitgevoerd onder meer ter verruiming van de grote rivieren. Die krijgen daardoor meer ruimte waardoor de kans op overstromingen afneemt.

Probleem daarbij is dat de oevers van Maas, Waal en Rijn behoorlijk vervuild zijn met onder meer zware metalen. Volgens de Wet bodembescherming zou vrijkomende specie gesaneerd moeten worden. Het gaat daarbij om circa 70 miljoen kuub slib. Dit leidt niet alleen tot hoge kosten maar ook tot opslagproblemen.

In haar notitie bepleit minister Jorritsma daarom een versoepeling van het bodembeschermingsbeleid. De minister wil daarbij provincies de mogelijkheid geven vervuild slib te beoordelen op basis van de risicowaarden in plaats van de veel strengere streefwaarden. Daardoor wordt het mogelijk een groot deel van het vrijkomende vervuilde slib te hergebruiken voor bijvoorbeeld dijken en nevengeulen.

Reageer op dit artikel