nieuws

Haarlem spant zich in voor lage huren

bouwbreed

De gemeente Haarlem en vijf Haarlemse corporaties hebben gisteren het convenant Volkshuisvesting getekend. In het convenant is vastgelegd dat partijen zich zullen inspannen om de komende tien jaar tenminste 15.000 woningen te behouden voor de laagste inkomens. Kenmerk is de samenhang tussen het behoud van de kernvoorraad betaalbare woningen en de mogelijkheid voor corporaties om nieuwbouw in het middensegment te realiseren tegen vaste grondprijzen.

Wethouder Haverkort heeft gisteren ook de tussenrapportage Ruimte om te Wonen gepresenteerd. In de nota is voorgesteld om tot 2005 minimaal 2600 woningen te bouwen. Uit de tussenrapportage blijkt dat tot nu toe 641 woningen zijn opgeleverd. Verder zijn er 405 huizen in aanbouw en 1796 in voorbereiding.

Reageer op dit artikel