nieuws

Grote staking dreigt in Duitse bouw

bouwbreed

De bouwvakkers in Duitsland koersen regelrecht af op de eerste grote staking sinds 1950. Het voorstel van bemiddelaar Heiner Geissler (CDU) om bij ziekte niet meer het volledige loon uit te betalen is volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten. De centrale cao-commissie van vakbond IG BAU beoordeelde gistermiddag het eind vorige week moeizaam tot stand gebrachte compromis als volstrekt onvoldoende.

Voorzitter Klaus Wieschugel van IG Bau dreigt openlijk met stakingsacties. Vandaag spreken de werkgeversorganisaties zich uit. Formeel hebben de cao-partijen tot 21 mei de tijd zich te beraden.

De ministers van Arbeid (Blum) en Bouw (Topfer) roepen op het conflict niet op de spits te drijven. “Stakingen jagen onherroepelijk de werkloosheid verder op”, waarschuwt Norbert Blum. Volgens onderhandelingsleider Wilhelm Kochler van de werkgeversorganisaties zijn de voorstellen van bemiddelaar Geissler door het bedrijfsleven nog niet te slikken. Hij vreest dat bij verder afzwakken van de voorstellen nog meer dan nu al het geval is ondernemingen het georganiseerde bedrijfsleven de rug toe zullen keren. Binnen IG Bau circuleren plannen om de eerste stakingsacties te richten op de regeringsnieuwbouw in Berlijn en de Wereldexpo te Hannover.

Het meest omstreden punt in de voorstellen van Geissler is het plan om werknemers in geval van ziekte de eerste drie weken tachtig procent van het salaris uit te keren. vanaf de vierde week zou weer het volle loon gelden, maar dan wel ten koste van de dertiende maand. “Zieke mensen leveren meer dan twintig procent van hun salaris in. Onze mensen zijn radeloos”, reageert voorzitter Karl-Heinz Strobl van IG Bau in Beieren. Zijn collega Albert Kogler uit Hessen vreest eveneens de reacties vanuit de achterban. “Niemand staakt voor zijn plezier maar de mensen zijn daar momenteel graag toe bereid.”

In de voorstellen van Geissler ligt besloten om de dertiende maand binnen twee jaar met 23 procent terug te brengen. Suggestie is ook om het uurloon van de onderste loongroep van 20,62 op 17 DM te brengen. De Berliner Morgenpost registreert dat tal van (veelal Oost-Europese) zwartwerkers in Berlijn momenteel amper een tientje per uur verdienen.

In brede kring wordt de kloof tussen werkgevers en vakbonden onoverbrugbaar geacht. De ondernemingen staan met de rug tegen de muur omdat eentiende van alle bedrijven amper het hoofd boven water kan houden.

De arbeiders weten zich in het gezelschap van 400.000 collega’s die vergeefs naar werk zoeken. Regionaal draait meer dan dertig procent de duimen. Wat het standpunt verder verhardt is dat de vakbond het behoud van volledig loon bij ziekte als een van de grootste naoorlogse verworvenheden beschouwt. IG Bau staat voor de keuze als eerste vakbond op dit gevoelige thema door de knieen te gaan.

IG Bau in Sachsen-Anhalt is tot dusverre de enige vakbond die zich positief uitgelaten heeft over het compromis van de christen-democraat Geissler.

Reageer op dit artikel